Aktualności Wydarzenia

Nasz proboszcz w armii!

Naszego księdza proboszcza rozpoznaliśmy na archiwalnej fotografii w filmie „Klerycy w komunistycznej armii”. Obraz zrealizowany przez Telewizję Polską w 2017 r.,  emitowany był na antenie TVP Historia w sobotę 20 października.

Na zdjęciu widać młodych żołnierzy. Pierwszy z lewej to Stanisław Wawrzyńczyk odbywający obowiązkową służbę w jednostce dla kleryków w Bartoszycach w latach 1968-70. 

W opisie filmu czytamy: „W 1959 r. władze komunistyczne złamały zawarte dziewięć lat wcześniej porozumienie między Rządem a Episkopatem Polski o niepowoływaniu seminarzystów do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Zanim rozpoczęło się wcielanie alumnów do wojska, zdecydowano, że państwo będzie nadzorować ich kształcenie w seminariach duchownych. Podkreślano, że nowy narybek duchowieństwa rzymsko – katolickiego jest sfanatyzowany, ślepo wykonuje wytyczne swego kierownictwa i nie daje gwarancji lojalnej współpracy z władzami państwowymi. 12 października 1959 roku Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz poinformował Episkopat Polski, że (…) ze względu na wysoce niewłaściwą atmosferę panującą w seminariach duchownych, jak również wywołującą kategoryczny sprzeciw postawę społeczną młodego duchowieństwa, minister oświaty i Urząd do Spraw Wyznań sprawować będą nadzór nad wyższymi i niższymi diecezjalnymi i zakonnymi seminariami duchownymi. Wobec sprzeciwu biskupów rozpoczęto wcielanie kleryków do wojska” W sumie wojsku ludowym w latach 1959-1980 służyło ok. 3 tys. kleryków.

Po 1989 roku rozpoczął się proces stopniowej rehabilitacji i moralnego zadośćuczynienia kapłanom zmuszonym do odbycia szkolenia wojskowego w poszczególnych jednostkach wojskowych. Po roku 2015 zaczęto wręczać stopnie wojskowe blisko 800 duchownym. Ks. Prałat Stanisław Wawrzyńczyk otrzymał stopień podporucznika. 

Zwiastun filmu można zobaczyć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=yDFdc-xbqyY

Bardziej zainteresowanym polecamy naukowe opracowanie: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/864/KLIO.2011.046%2CCzwolek.pdf?sequence=1

O autorze

Piotr Bączek

Zostaw komentarz