Wspólnoty

Rycerstwo św. Michała Archanioła

Rycerstwo św. Michała Archanioła jest grupą modlitewną, którego patronem jest św. Michał Archanioł – Wódz i Książę Wojska Niebieskiego, szczególny patron, obrońca Kościoła i pogromca złych duchów. Charyzmatem Rycerstwa św. Michała Archanioła jest „bezkrwawy bój o dusze” – walka duchowa ze złym duchem, szatanem, najbardziej zaciekłym nieprzyjacielem człowieka i Kościoła. Rycerze św. Michała Archanioła trwają w ciągłej przyjaźni z Bogiem, posilając się często Chrystusem Eucharystycznym, Jego mocą, wspomagani wstawiennictwem Matki Bożej oraz „Zastępów” Anielskich pod przewodnictwem Hetmana Wojska Niebiańskiego św. Michała Archanioła. Rycerze pragną naśladować św. Michała Archanioła w pokorze, czystości serca, gorliwości o chwałę Bożą i o dobro dusz ludzkich. Wierzą, że Patron, święty Michał Archanioł, Obrońca Kościoła, w Imię PANA przybywa na pomoc w ich potrzebach i wybawia z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają duchy ciemności. Celem Rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń od Polski, Kościoła Katolickiego i całego świata.

Grupa modlitewna Rycerstwa św. Michała Archanioła jest ruchem apostolskim posiadającym charyzmat do walki ze złymi duchami. Rycerstwo posiada aprobatę Kongregacji dla Doktryny Wiary.

W naszej parafii powstał Zastęp Rycerski w 2005r, którego opiekunem przez pierwsze lata był ks. proboszcz Stanisław Wawrzyńczyk a od 2011 r. jest ks. Krzysztof Bojan.

Animatorem Rycerstwa św. Michała Archanioła w naszej parafii jest Zofia Wajda.  Obecnie jest 20 Rycerzy i ok. 15 Członków Wspomagających Rycerstwa (Czcicieli)

Rycerze św. Michała Archanioła dla własnego ubogacenia duchowego spotykają się co miesiąc w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 na Mszy Św. a następnie po Mszy Św. na katechezie i spotkaniu modlitewnym w kaplicy Miłosierdzia Bożego wraz ze swoim opiekunem – ks. Krzysztofem .

Od 20 do 29 września, przed świętem Michała Archanioła spotykamy się po mszy św.wieczornej na Nowennie do Św. Michała Archanioła  modląc się za naszą Ojczyznę  a także o rozszerzenie czci świętych Archaniołów i polecając Mu swoje intencje modlitewne.

Nasza wspólnota włącza się także we wszystkie akcje parafialne np. sprzątanie kościoła.

 

Ks. Tadeusz Cader CSMA z Rycerki Górnej jest diecezjalnym opiekunem Rycerstwa św. Michała Archanioła w diecezji bielsko-żywieckiej.

W Rycerce Górnej  jest Dom Rekolekcyjny “MICHAEL” i co roku w styczniu mamy tam Spotkania Opłatkowe Rycerstwa , a także rekolekcje, podczas których przeżywamy wspaniały czas umacniania swojej przyjaźni z Anielskim Przewodnikiem i Obrońcą.

W diecezjalnym radiu „Anioł Beskidów” jest nadawana audycja św. Michała Archanioła w każdy czwarty piątek miesiąca od godz. 14:20 do 15:00 .

Generalnym Animatorem Rycerstwa św. Michała Archanioła jest Ks. Piotr Prusakiewicz – Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”.

Opiekunem parafialnym jest ks. Krzysztof Bojan.

O autorze

Maciej

Zostaw komentarz