Wspólnoty

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi świeckich, którzy we współpracy z hierarchią kościelną realizują misję apostolską Kościoła. Jesteśmy w Akcji Katolickiej, bo sam Papież Jan Paweł II powiedział: „dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jak dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele Akcja Katolicka”.

W Akcji Katolickiej korzystamy z różnych sposobów formacji ( rekolekcje, sesje, spotkania formacyjne), które pozwalają nam pogłębiać nasze życie religijne, moralne i intelektualne oraz przezwyciężać wiele dylematów, które pojawiają się we współczesnym świecie. Akcja Katolicka zajmuje stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, przenika wartościami ewangelicznymi w życie społeczne.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w BB Aleksandrowicach działa od 1996 roku, a formalnie został powołany z dniem 4 października 1997 r. dekretem ks. bp. Tadeusza Rakoczego. Kierunki działania to: formacja wewnętrzna, działalność społeczno-kulturalna. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej systematycznie organizuje pielgrzymki, rajdy, półkolonie dla dzieci i inne przedsięwzięcia zapraszając do udziału wszystkich parafian.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Akcji Katolickiej. Tu pogłębisz swoją wiarę, tu znajdziesz życzliwych ludzi, tu możesz wykorzystać swoje umiejętności, tu będziesz we wspólnocie.

Staż kandydacki trwa rok. Przyjdź! Zobacz! Zorientuj się! 
Spotkania co miesiąc, po wieczornej Mszy św. w salce Domu Katechetycznego.

 

Kalendarium POAK Bielsko-Biała Aleksandrowice na 2020 r.

02.01                   Adoracja I czwartek

06.01                   Orszak Trzech Króli

12.01                   Opłatek parafialny

15.01                   Spotkanie POAK

24.01                   Szkoła Świętości ….

 

06.02.                 Adoracja

11.02.                  Światowy Dzień Chorych

12.02                   Spotkanie POAK

14 .02                  Szkoła świętości  

22.02.                  Rejonowe spotkania formacyjne

 

05.03                   Adoracja

11.03                    Spotkanie POAK

20.03                   Szkoła Świętości –  

27-29.03              Rekolekcje wielkopostne Jeleśnia

                  

02.04.                   Adoracja

04.04                    Droga Krzyżowa na Matyskę

15.04.                    Spotkanie POAK

23.04.                   św. Wojciecha

25.04                    Podsumowanie XX  Przegladu Pieśni  Patriotycznej                      

07.05                    Adoracja

13.05.                    Spotkanie POAK

15 .05                     Szkoła świetości-  Kard. Wyszyński

22.05                     100 rocznica ur. JPII- pod pomnikiem Kuria

24.05                     25-lecie wizyty JPII

 31.05                    Marsz dla Życia w Bielsku-Białej

 

01.06.                   Święto Matki Koscioła

04.06.                   Adoracja

06.06                    Rajd

07.06                    beatyfikacja kard. Wyszyńskiego

10.06.                   Spotkanie POAK

20.06                    Pielgrzymka do Częstochowy

27.06                    Spotkanie integracyjne w Jeleśni

 

02.07                    Adoracja

08.07.                   Spotkanie POAK

 

06.08                    Adoracja

12.08.                   Spotkanie POAK

20-23.08.            Rekolekcje DIAK w Rychwałdzie

 

03.09.                   Adoracja    

09.09                    Spotkanie POAK 

13.09.                   Nabożeństwo Fatimskie w Rychwałdzie  

25.09                    Szkoła świętości  –

27.09.                  Parafialna pielgrzymka do Kalwarii

 

01.10.                  Adoracja

11.10.                   Dzień Papieski

14.10.                  Spotkanie POAK

24.10                   Szkoła świętości -relikwie JPII w Jeleśni

 

07.11.                  Msza św. za zmarłych członków AK w Hałcnowie

08.11                   Droga Krzyżowa w Brzezince

18.11.                   Spotkanie POAK

12.11                    Przegląd Pieśni Patriotycznej         

20 .11                   Koncert z okazji święta AK

22.11.                   Święto Akcji Katolickiej Msza św. w kościele NSPJ w BB

 

03.12.                   Adoracja

4-6 .12                  Rekolekcje Adwentowe w Jeleśni

09.12.                   Spotkanie POAK

 

Prezes POAK Irena Olma

Opiekun: ks. prałat Stanisław Wawrzyńczyk

O autorze

Maciej

Zostaw komentarz