Sakramenty

Małżeństwo

Potrzebne dokumenty i czynności przygotowujące narzeczonych do ślubu

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

1. Metryka chrztu świeżej daty z adnotacją o bierzmowaniu.

2. Dowody osobiste, świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej.

3. Narzeczeni biorą udział w naukach przedślubnych.

4. Informujemy, że wiek kanoniczny uprawniający do zawarcia Sakramentu Małżeństwa wynosi dla kobiety i mężczyzny 18 lat.

5. Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą udać się do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych.

Coś więcej

Sakramentalne „tak” to nie tylko on i ona. Tu zaangażował się Bóg.

Oni

Małżonkowie są sobie dani i zadani przez Boga na każdy kolejny dzień.

Punkt ciężkości

To wiara. Wiara w Boga. Wiara w miłość. Większą od codzienności.

Jednak możliwe

Srebrny, złoty, platynowy jubileusz. Na niedzielnej Eucharystii dziękujemy za takie małżeństwa.

O autorze

Maciej

Zostaw komentarz