Wspólnoty

Żywy Różaniec

„Modlitwa różańcowa niezliczonej liczby
wiernych tworzy niezwyciężoną moc duchową
w walce o pokój na całym świecie.”

 

Żywy różaniec jest wspólnotą modlitewną, która modlitwą i ofiarą ogarnia cały Kościół i jego pasterzy Ojca św., biskupów, kapłanów. Modlimy się każdego dnia w intencjach misyjnych na dany miesiąc wyznaczonych.
Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii istnieje od 1977r. a założycielką była śp. Apolonia Polak – pierwsza zelatorka. Obecnie do Różańca należy 261 członków (13 Róż ).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 odprawiana jest Msza św. za zmarłych członków Róż Różańcowych. Od maja do września 5 pierwszych sobót poświęconych jest intencjom wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i obelgi o co prosiła Matka Boża w Fatimie.

Do wspólnoty może należeć każdy, kto żyje zgodnie z zasadami Ewangelii i pragnie być czcicielem Matki Bożej. Zapraszamy serdecznie mężczyzn i kobiety, dzieci i młodzież do wielkiej modlitwy na miarę potrzeb współczesnego świata.

Pan Jezus powiedział: „ Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym” / Łk21, 36/.

Pan Jezus podkreślił też ważność modlitwy wspólnotowej: „ Jeżeli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” /Mt18, 19-20/.

Cała tradycja Kościoła, za twórcę różańca uważa św. Dominika, założyciela zakonu dominikanów. Matka Boża objawiając się w Fatimie 13 maja 1917 r. mówiła: „ Odmawiajcie codziennie różaniec, aby zyskać pokój dla świata i koniec wojny”.

Modlitwa różańcowa dawała zawsze ludzkości mocniejszą obronę niż armaty i miecze , niż umysły wysokich władz i urzędów.

Ojciec św. Jan Paweł II 16.10.2002 roku ogłasza Rok Różańca Świętego, podkreślając ważność tej modlitwy, dla zachowania pokoju na świecie i jedność w rodzinie. W liście „Rosarium Virginis Marriae” papież dodaje pięć tajemnic, które nazywa „ Tajemnicami światła”.

Opiekunem duchowym jest ks. Mirosław Wądrzyk

 

Program Wspólnoty Żywego Różańca na 2021r.

 1. Stałe nabożeństwa w każdą 1-szą sobotę miesiąca : Msza św. o godz. 800 po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec, modlitwy Maryjne (czas około 1 godz. 30 minut).
 2. Spotkanie formacyjno-organizacyjne wg bieżących ustaleń z księdzem opiekunem.
 3. Modlitwa różańcowa przy zmarłych członkach Żywego Różańca i uczestnictwo we Mszy św. w intencji zmarłego.
 4. Prowadzenie Adoracji Najświętszego Sakramentu w 3-ci czwartek miesiąca.
 5. Prowadzenie modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego w każdy 5-ty piątek miesiąca o godz.1500 w kaplicy.
 6. Adoracja przy Bożym Grobie według ustalonych godzin poszczególnych Róż w czasie uroczystości paschalnych.
 7. IX Ogólnopolska pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Częstochowy w 1-szą sobotę czerwca 5.06.2021r.
 8. Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich15.08.2021r. lub 22.08.2021r.
 9. W uroczystość Matki Bożej Różańcowej 7.10.2021r. (czwartek) – prowadzenie rozważań tajemnic różańcowych części światła, wystawienie sztandaru w czasie Mszy św.
 10. Włączenie się w pomoc ludziom potrzebującym, biednym, cierpiącym.
 11. Inne zadania, które pojawią się w ciągu tego roku.

Zachęcamy osoby chętne do wpisywania się do Wspólnoty Żywego Różańca.

O autorze

Maciej

Zostaw komentarz