Wspólnoty

Kościół Domowy

Wspólnota Ruchu Domowego Kościoła należąca do naszej parafii to małżeństwa i rodziny z różnym stażem małżeńskim (od 5 do ponad 40 lat) Obecnie jest 16 rodzin. Moderatorem jest ks. Krzysztof Bojan.
Początki naszej wspólnoty sięgają lat 80-tych. Pierwszym opiekunem był ks Krystian Janko, później m.in. ks Stanisław Wawrzyńczyk (który pracował tu przed laty jako wikary).
Teraz tworzymy 4 kręgi, które regularnie, co miesiąc spotykają się wraz z kapłanem w domu któregoś z członków. Bardzo cenimy sobie wspólną modlitwę, dzielenie się Słowem Bożym i codziennym życiem. Ubogaca nas też wspólna formacja wg wskazań ks. Franciszka
Blachnickiego.
Każdy rok formacyjny zaczynamy i kończymy wspólną Mszą Św. i spotkaniem wszystkich rodzin tu, w parafii lub w ramach wyjazdu np. na Dębowiec, do Lipnika.
Staramy się brać czynny udział w życiu parafii, np. raz w miesiącu włączamy się w liturgię Mszy Św. o 10.30 (a potem spotkanie przy kawie w naszej kawiarence parafialnej, w czwartkowe adoracje, w październiku w nabożeństwie różańcowym, w Wielkim Poście na drodze
krzyżowej).
W ramach integracji wspólnoty organizowaliśmy zabawę sylwestrową rodzin z dziećmi, także spoza oazy. Staramy się być otwarci na innych.
Zapraszamy każde chętne małżeństwo i rodziny.

O autorze

Maciej

Zostaw komentarz