Aktualności Duszpasterze

Homilia 8.08 – „To jest chleb, który z nieba zstępuje” – ks. Krzysztof

Ewangelia ukazuje nam Żydów, będących w szoku z powodu słów Pana Jezusa.

Mimo nadzwyczajnych cudów których Jezus dokonał pokazując, że nie jest z tego świata, Żydzi nadal patrzyli na Niego po ludzku, jak na syna Józefa i Maryi, których dobrze  znali.

2. Jezus mówił do nich, że z stąpił z nieba i porównywał się do manny, którą przodkowie Żydów jedli na pustyni.

Również On jest chlebem, który pochodzi z nieba. Manna pomogła przodkom przeżyć podczas ich wędrówki przez pustynię. On, nowy chleb, który z nieba zstąpił, pomoże tym, którzy ten chleb jadają, aby osiągnęli życie wieczne.

To bardzo ważny aspekt życia Eucharystią. Zapragnijmy jeszcze mocniej pokarmu jakim jest Komunia Święta, pozwólmy, by Jezus umacniał nas na drodze życia, aby osiągnąć Niebo.

Stając się chlebem Bóg pokazuje nam dalszy wymiar Swojej miłości do nas.

Po poniżeniu związanym z przyjęciem ludzkiej natury, Bóg pozwolił jeszcze dać się ukrzyżować, co znaczyło zakończyć życie ludzkie w sposób najbardziej haniebny i nieludzki, znany w tamtych czasach.

A to Bogu jeszcze nie wystarczyło. Bóg chciał stać się jeszcze mniejszym, poniżyć się do stopnia jeszcze niższego, do poziomu materii spożywczej i stał się dla nas chlebem. Przez to nieprawdopodobne progresywne poniżenie się dla naszego zbawienia, Bóg pomaga nam zrozumieć, na czym polega miłość.

3. Miłować znaczy naśladować Boga, schodzić z piedestału, na którym się znajdziemy, by stać się małymi dla innych.

Trzeba więc przejść przez proces wyzwolenia z narcyzmu. Wymaga to uznania potrzeby, także własnego uzdrowienia, nieustannego proszenia także o łaskę przebaczenia i przebaczenia sobie, uznania własnych słabości, przyjęcia pomocy, poszukiwania motywacji pozytywnych i ponownego próbowania zawsze od nowa. Każdy musi być bardzo szczery wobec siebie, aby uznać, że jego sposób przeżywania miłości ma może elementy niedojrzałości.

4. Nie marnujmy energii trwając przez całe lata w przeszłości. Im lepiej żyjemy na tej ziemi, tym więcej szczęścia będziemy mogli dzielić z naszymi najbliższymi w niebie. Pan Jezus karmiąc nas Swym Ciałem, pragnie nas wspomagać. Im bardziej uda się nam dojrzeć i rozwinąć, tym więcej pięknych rzeczy będziemy mogli wnieść na niebiańską ucztę. Amen.

O autorze

Krzysztof Bojan