Aktualności Duszpasterze

Homilia 22.08 – „Panie, do kogóż pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego” – ks. Krzysztof

Naród wybrany męczył się w wędrówce ku ziemi obiecanej przez prawie czterdzieści lat. Dlatego nieraz szemrał i buntował się.
2. Uczniowie Jezusa, idąc za Jezusem, oprócz porywających serca cudów oraz usłyszanych głębokich w swej treści słów, przeżywali – mimo to, trudne sytuacje. Czasem słyszeli od Niego też niezrozumiałe słowa, które dla nich nie były łatwe do przyjęcia. Dlatego czasem opuszczali Jezusa.
Historia człowieka z Bogiem jest wspaniała, lecz również wymagająca.
3. Bóg jest Miłością. Stworzył dla nas piękny świat, podarował nam życie, odkupił nas i opiekuje się nami przez całe życie. W sposób delikatny, ale konsekwentny jest zawsze i cały z nami, i dla nas.
Jego miłość powinna być jednak przez nas odwzajemniona, a to wymaga czasem od nas aktów wiary i czynów miłości nie zawsze łatwych do wykonania.
W życiu możemy bowiem spotykać sytuacje, w których nie potrafimy rozpoznać miłości Boga do człowieka. Są to czasem choroby lub inne nieszczęścia, dotyczące nas lub ludzi nam bliskich, które wydają nam się absurdalne w danym kontekście i dla danej osoby.
Bóg wie, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego pojąć za pomocą ludzkiego rozumu.
4. Wie, że tak, jak nie można rozpoznać pięknego obrazu gobelinu, patrząc na niego z odwrotnej strony, tak my nie jesteśmy w stanie dostrzegać z naszej oddolnej perspektywy tego, co On widzi ze Swojej odgórnej.
Kiedy czegoś w życiu nie rozumiemy, Bóg chce, abyśmy pomagali rozumowi poprzez naszą wiarę.
Zaprasza nas, abyśmy wbrew wszelkim wątpliwościom, które mogą powstać, wierzyli w Jego miłość.
Chce, abyśmy do aktów wiary dodali konkretne czyny miłości do Boga i do bliźnich.
Wtedy wiara plus miłość rodzą mądrość. A mądrość pozwala nam patrzeć na gobelin różnych trudnych sytuacji naszego życia już nie z naszej, lecz z Bożej perspektywy.
Taką mądrość otrzymał Piotr, który w imieniu dwunastu wyznał Jezusowi, który pytał: ,,Czy i wy chcecie odejść?” -„Panie, do kogóż pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego”.
Zauważmy, że mimo wszelkiego rodzaju zabezpieczeń czujemy się ciągle niepewni. Gdybyśmy ufali Panu Bogu, pragnąc wypełniania Jego woli, poczulibyśmy prawdziwy pokój i radość z życia. Amen.

O autorze

Krzysztof Bojan