Aktualności Wydarzenia

Witaliśmy św. Melchiora.

Relikwie Patrona Roku 2019 na Śląsku zawitały do naszej świątyni w piątkowy wieczór 22 marca. Relikwiarz w procesji rozpoczynającej Mszę św. wniósł ksiądz proboszcz w asyście kapłanów sąsiadujących parafii. Ks. Stanisław Wawrzyńczyk przewodniczył też Eucharystii jako dziekan dekanatu Bielsko-Biała II. (Oprócz naszej parafii należą do niego także parafialne wspólnoty z Kamienicy, Starego Bielska, Wapienicy, Osiedla Karpackiego, Bystrej, spod Szyndzielni i Cygańskiego Lasu).

Homilię wygłosił ks. prałat Krzysztof Ryszka, niegdysiejszy proboszcz parafii przy dworcu. Kapłan rezydujący obecnie w Wapienicy podkreślił niezachwiane świadectwo wiary św. Melchiora i jego towarzyszy. „Zróbcie ze mną co chcecie, ale wiary katolickiej się nie wyprę” – przypomniał słowa męczennika ks. Ryszka. Na tle radykalnej, posuniętej aż do śmierci wierności Chrystusowi Koszyckich Męczenników kaznodzieja podkreślił, że „wiarę nie wystarczy wyznawać słowami, wiarę trzeba udowodnić a sprawdzianem wiary jest ofiara. Nie sztuką jest wierzyć, gdy to nic nie kosztuje, ale gdy za wiarę i wierność bogu trzeba ponosić utratę stanowiska, pominięcie w awansach, wykluczenie społeczne, wtedy udowadniamy, że wierzymy naprawdę”.

Relikwiarz został zainstalowany w prezbiterium obok obrazu św. Melchiora. Nawiedzeniu towarzyszyła także niewielka ekspozycja dokumentująca życie i miejsca posługi świętego kapłana.

Dziękujemy pocztom sztandarowym i wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeżycie peregrynacji.

***

Św. Melchior urodził się w 1854 roku w Cieszynie, jako kolejny potomek rodu, który osiedlił się na zamku w Grodźcu. Święcenia kapłańskie w zakonie jezuitów przyjął w 1614 roku. Wojna Trzydziestoletnia zaprowadziła go do Koszyc, gdzie urządzał misję jezuicką razem z ojcem Stefanem Pongraczem i księdzem Markiem Kriżem. Wszyscy trzej zostali zamęczeni przez protestantów 7 września 1619 roku. Jan Paweł II ogłosił męczenników świętymi podczas uroczystości w Koszycach 2 lipca 1995 roku. Uchwałę, że urodzony w Cieszynie św. Melchior będzie patronem roku 2019 w województwie śląskim radni Sejmiku Śląskiego przyjęli 14 stycznia.

O autorze

Piotr Bączek