Aktualności Wydarzenia

Radosnego Alleluja!

„Zatem… zostaliśmy z Nim pogrzebani, abyśmy wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał” /Rz 6,4/

Nieprawdopodobne, by przez wieki głoszone Orędzie Zmartwychwstania nie znudziło się, czy wręcz umarło, gdyby nie ożywiała go Moc Bożego Ducha.

Niech ta Moc, złożona w nas od Chrztu św. Ożywia nasze serca i wypełnia wszystkie działania codzienności w realizowaniu życiowego powołania na ziemskich drogach ku Wielkiemu Zmartwychwstaniu

serdecznie życzą duszpasterze.

O autorze

Piotr Bączek