Intencje Mszalne

Intencje mszalne 2019.04.21.

21.04. –Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00 – w int. Ireny i Zenona w 40 rocz. śl. podz. za łaski i pr. o zdr, Boże bł. i op M. Bożej rodz.
7.30 – w int. parafian
9.00 – w int. Wandy z rodziną z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
9.00 – w int. Pawła z ok. 18 urodz. z podz. i prośbą o zdrowie, bł. Boże i dary Ducha Św.
10.30 – w int. Krystyny i Zenona z ok. 48r. śl z podz. za łaski i pr. o zdr. i Boże bł. dla całej rodz.
S10.30 – w int. Heleny Marzec z ok. 80r. ur. podz. i pr. o zdr, Boże bł. i dary Ducha Św. od dzieci
12.00 – Roczki: Miłosz Piłat, Bruno Mentel
17.00 – w int. Ludwika z ok. 60 urodz. z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

22 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
6.00 – w int. Wojciecha i Jadwigi w 20r.śl. podz. za łaski i pr. o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.
7.30 – w int. Marii w 78 urodz. z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.
9.00 – w int. Stanisława z ok. 60ur. z podz. za łaski i prośbą o zdr. i Boże bł. oraz opiekę MB
10.30 – w int. Krystyny Herma z ok.70 r. ur. z podz. i pr. o zdr. i Boże bł. oraz dary Ducha Św.
S 10.30 – w int. Adriana z ok. urodz. z podz. i pr. o zd, Boże bł. i dary Ducha Św. po mszy chrzest
12.00 – w int. Barbary i Krzysztofa z ok.10r. śl. z podz. za łaski i pr. o zdr. i Boże bł. dla całej rodz. po mszy ślub
17.00 – w int. ks. Jarosława z ok. ur. i im. z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
23 kwietnia – wtorek
7.00 – za †† Helenę i Stanisława Stępień, Edwarda i chrześniaka Jacka
7.00 – za †† Jerzego i Zofię Kościelskich
7.00 – za † Gertrudę Gałuszka w 5 rocz. śmierci
8.00 – za †† Teofila i Władysławę Mieszczak oraz †† z rodz. Siudak i Nykiel
8.00 – za † Helenę Klimkowską od córki Agaty
18.00 – za † Mariana Kawczak od mamy
18.00 – za †† siostrę Barbarę i rodziców
24 kwietnia – środa
7.00 – za † Jerzego Konior od sąsiad z nr 81 i 84
7.00 – za †† Anielę i Władysława Kubaszków, Irenę Tyszkowską i Franciszka Frycza
7.00 – za † Karola Bryzka od córek Anny i Marty z rodz.
8.00 – za † Marcina Świętek od sąs. Chrząszczów 16.00w int. Stanisławy Szczerbowskiej z ok. 90 ur. podz.i pr.o zdr.i Boże bł.op M. Bożej od Kl.Seniora
18.00 – za † Józefa Kastelika w 20 rocz. śmierci
18.00 – za † Ryszarda Kreczkowskiego od żony
25 kwietnia – czwartek
7.00–za†Cecylię Pudełek od wn. Katarzyny z rodz. 7.00††rodzJaninę,Bronisława,siosAnnęAleksandrę
8.00 – za † Władysława Płonkę w 25 rocz. śmierci
8.00 – za † Aurelię Kąkol od syna Andrzeja
18.00za†Janusza Pogorzelskiego od rodz. Jeleśniański
18.00 – za † Czesława Matyjasek od szwagra Jana
26 kwietnia – piątek
7.00 †RyszardaZańko od Doroty z rodz. i rodz. Drobnik
7.00 † Teresę Wieczorek od wnuka Piotra z rodz.
7.00 – za † Janinę Mochol od siostry Krystyny
8.00 – za †† Martę Barteczko, c.Teresę i †† z rodz.
18.00 – zbiorowa za ††: Janinę, Piotra, Teofila i Romana Orszulik, Zofię, Michała, Malwinę, Jerzego i †† z rodz., Mariana Dublankę, Piotra Żur, Zygmunta Szczepaniec, Mariana Kawczak, Danutę Król, Karola Oczko, Irenę Rębacz, Stanisława Maciążka, Marcina Szostka, Piotra Legutko, Mariannę Taube, Zbigniewa Kowalskiego, Elżbietę i Tadeusza Sułek, Jana i Irenę Tarnawa, †† z rodz. Sułków i Zduniaków, Annę Groszek, Genowefę Sobieszek, Helenę i Marcina Fiet, Józefa Droździk, Krystynę Herma, Teresę i Aleksandra Pastuszków, Jana Hetnał, Czesława Buckiego w 35 r. śm., Czesława Kumorka, Gertrudę Mateja, Michalinę Hankus, Wiesława Bieńko, Herminę Herzyk, Edwarda Żelichowskiego, Anielę Pasko w 1 r. śm., Ryszarda Kreczkowskiego, Ewelinę Twardowską – Wiewióra, Genowefę i Mieczysława Zegar w 1 i 6 r. śm., Joannę Topolską, Aurelię Kąkol, Zofię Antonowicz, Wiesława Słotę, Tomasza Górnego, Agnieszkę i Wacława Filipek, Janusza Babiarczyka, Marię Kubicę, Szczepana i Janinę Chińczów, Janinę Dziwosz, Eugenię Rędzia, Zofię i Bolesława Kurdek, Bogusława Egierskiego, Damiana Pęcikiewicza, Władysława Florka, Stanisława Gram, Krzysztofa Świerkosz, Marię i Władysława Zapotocznych i †† z rodz., Krzysztofa, Marię i Adolfa Majocha i †† z rodz., Helenę i Ryszarda Zaim, Józefę Korczyńską
18.00 – za † Stanisławę Fajfer
27 kwietnia – sobota
7.00 – za † Irenę Rębacz od szwagra Jana z rodz.
7.00 – za †† Józefa i Jana Sikorów w rocz. śmierci
8.00w int.Jerzego z ok.im.podz.i pr.o zdr i Boże bł.
8.00 – za † Stanisława Gielmudę w 3 rocz. śmierci 8.00 – za †† Teresę i Aleksandra Pastuszków Śluby: 13.00, 14.00, 15.00
18.00 – w int. Jolanty i Bartosza i Heleny i Leszka w r.śl.podz.za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

28.04.2Niedziela Wielkanocna–BożegoMiłosierdzia
6.00 – w int. parafian
7.30w int.Ireny i Władysława z ok.r.śl.podz. i pr.o zdr,Boże bł i op. Matki Najświętszej dla całej rodz.
9.00w int. Katarzyny w 10ur.podz.za łaski i pr. o zdr. i Boże bł. dla niej i całej rodz. od dziadków
9.00w int. Stanisławy z ok.90r.ur.podz. za łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
10.30w int.Katarzyny z ok.50ur.i jej rodz z podz. i pr. o zdr, Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej
10.30w int.Marii i Janusza z ok.40r. ślubu z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.
12.00 – w int. Henryka, Krzysztofa, Katarzyny, Anny i ich rodzin urodz. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.
17.00w int. Heleny i Eugeniusza z ok.60r.śl. z podz. za łaski pr. o zdr, Boże bł, opiekę Matki Bożej dla całej rodz.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk