Aktualności

Łączmy się we wspólnej modlitwie

W tym trudnym czasie, każdego dnia modlimy się we wspólnocie kapłańskiej o godz. 20.30 modlitwą różańcową za całą naszą wspólnotę parafialną, za wszystkich chorych, za cały personel medyczny i wszystkich, którzy w tym czasie troszczą się o nasze życie i zdrowie.   Wypraszamy łaskę Bożego Miłosierdzia dla całego świata oraz prosimy o ustanie epidemii.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do tej wspólnej modlitwy w swoich domach i mieszkaniach. Niech ta wspólna modlitwa łączy nasze rodziny we wspólnym wołaniu do Pana Boga, aby oddalił od nas wszelkie zło i obdarzył na swoją łaską i zmiłowaniem.

Pamiętajmy, że zawsze jesteśmy w Bożych rękach, a są to najlepsze ręce.

O autorze

Janusz Talik