Aktualności

Drodzy Parafianie!

W związku z pandemią koronawirusa oraz z zarządzeniem władz państwowych, ks. Biskup Roman Pindel wystosował Apel, w którym udzielił wszystkim Wiernym na terenie naszej diecezji dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i wezwał do pozostania w domach.

W związku z tym:

  1. Podczas Mszy Świętej w kościele mogą znajdować się tylko osoby, które zamówiły intencję danej Mszy św.Wejście do naszego kościoła dla tych osób będzie przez Kaplicę dla dzieci.
  2. Okazja do osobistej modlitwy w naszej świątyni będzie w dni powszednie w godz. 9:00-11:00 oraz wieczorem w godz. 19:00-20:00. W pozostałym czasie można się, jak zwykle, pomodlić w otwartym przedsionku od strony krzyża misyjnego.
  3. Wszystkie spotkania grup formacyjnych oraz wszystkie nabożeństwa zostają odwołane.
  4. Chorych w domach odwiedzamy wyłącznie po zgłoszeniu,tylko w niebezpieczeństwie zagrożenia życia.
  5. Kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. pogrzeb) prosimy o osobisty kontakt z księżmi.
  6. Pogrzeby będą odprawiane z udziałem wyłącznie najbliższej rodziny.

PROSIMY PRZEKAZAĆ TE WAŻNE INFORMACJE SWOIM BLISKIM I OSOBOM STARSZYM W SĄSIEDZTWIE!!!

Prosimy wszystkich o zrozumienie tej nadzwyczajnej sytuacji. Wszystkie te działania wypływają z troski o życie oraz zdrowie i są praktyczną realizacją przykazania miłości bliźniego. Czas, który przeżywamy paradoksalnie może stać się dla każdego z nas okazją do odkrycia na nowo wartości Eucharystii i pokochania Jej z nową mocą.

Jako Wasi duszpasterze prosimy, by szczególnie nasze domy stały się teraz kościołami, w których we wspólnocie najbliższych będziemy trwać na modlitwie.

Zachęcamy wszystkich do łączności duchowej odmawiając w naszych mieszkaniach Koronkę do Miłosierdzia Bożego każdego dnia o godzinie 15.00 oraz modlitwę różańcową, wieczorem o 20.30. Zachęcamy również do codziennego czytania Pisma św. oraz lektury prasy religijnej. Pamiętajmy również w tym czasie Wielkiego Postu o prywatnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali.

Łączymy się z Wami we wspólnej modlitwie i prosimy Boga przez wstawiennictwo Maryi i świętych o błogosławieństwo dla Świata. Zawierzamy całą naszą Wspólnotę parafialną Miłosierdziu Bożemu i prosimy o dar nawrócenia serc i łaskę wybawienia nas od zarazy.

Wasi duszpasterze

O autorze

Janusz Talik