Aktualności

Homilia 6.01.2023 – Wdzięczność – ks. Krzysztof

Do Aniołów śpiewających i do pasterzy radujących, dołączą się Królowie przynoszący cenne dary. 

Śpiewając: „Chwała Bogu na wysokości”. Aniołowie wyrażają, że to dziecko pochodzi z Nieba. 

Radujący się pasterze, krajobraz wiejski, stajenka, podkreślają, że Bóg stał się zwykłym człowiekiem. 

Królowie, którzy przyszli z daleka, aby oddać mu pokłon świadczą, że to dziecko jest darem dla każdego człowieka. 

Patrząc na szopkę, która dzisiaj staje się kompletną, rozumiemy, że aniołów, pasterzy i królów zgromadzonych wokół Jezusa, Maryi i Józefa łączy jedno: wdzięczność. 

Warto nad tym się zatrzymać i zobaczyć, czy i my w naszym życiu jesteśmy wdzięczni. 

Komu wdzięczni? 

Po pierwsze: czy jesteśmy wdzięczni Panu Bogu? Każdy z nas otrzymał ogromne dary. Pierwszy, to dar ludzkiego życia.

Jesteśmy wolni i inteligentni, zdolni do kształtowania świata i do sterowania swoją codziennością. 

Drugi z darów, to dar wiary. Wierzymy, że pochodzimy od Boga, że dążymy do Nieba, że nasze życie ma wielki sens i wiemy jak powinniśmy żyć.

Inne dary to zdrowie, rodzina, praca, wolna ojczyzna, dach nad głową i pokarm na talerzu, a jeszcze takie dodatki tego typu jak smartfony, samochód … Czy my jesteśmy za to wszystko Bogu wdzięczni? Czy potrafimy z tego wszystkiego korzystać na chwałę Panu Bogu? 

Po drugie: czy jesteśmy wdzięczni też naszym bliźnim? Czy widzimy dobro, które od nich otrzymujemy, czy z czasem stało się to dla nas oczywiste, jako coś, co nam się należy? 

A może oczekiwania wobec Boga i bliźnich biorą górę do tego stopnia, że stale mamy wrażenie, że są one niespełnione i dlatego ciągle narzekamy? 

Po trzecie: jeśli już jestem wdzięczny Bogu i bliźnim, jak wyrażam swoją wdzięczność? 

Czy staram się żyć według woli Bożej? Kiedy modlę się, czynię to aby przede wszystkim Mu podziękować za to, co otrzymałem lub tylko by przedstawiać Mu następne prośby? 

Czy wdzięczność do moich bliźnich wyrażam tylko uśmiechem i chwalebnym słowem, czy staram się to robić w sposób bardziej konkretny, co więcej kosztuje, ale bliźniemu bardziej się przyda? 

Szopka budzi takie myśli. . 

Pewne jest, że człowiek wdzięczny, to człowiek kochający, budujący wspólnotę, rodzinę i lepszy świat. Amen.

O autorze

Mateusz