Aktualności

Homilia 24 sierpnia – Jedność – ks. Krzysztof

1. Fragment odczytanej Ewangelii przedstawia nam jedno z najważniejszych wydarzeń historii Kościoła: jego założenie. Jezus zakłada wspólnotę i daje jej pierwszą strukturę. Stawia Piotra jako jej fundament.
Jezus przygotuje to wydarzenie, zadając apostołom dwa istotne pytania.
2. „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
Jezus pokazuje apostołom istotę Kościoła. Mają mieć w sercu wszystkich ludzi, czuć się odpowiedzialni za każdego człowieka, poprzez troskę o ich prawidłową relację do Boga i człowieka.
3. Drugie pytanie: ,,A wy, za kogo Mnie uważacie?”
,,Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”, wspaniale odpowiada Piotr, wyrażając wobec Jezusa to, o czym Kościół ma świadczyć życiem i słowem wobec całego świata: to, że Jezus jest Mesjaszem, że Jego Ewangelia jest dobrą nowiną zbawienia.
4. Po takim przygotowaniu Jezus przekazuje Piotrowi ogromnie ważne zadanie: „Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół”.
Piotr jest fundamentem Kościoła – wspólnoty powołanej do bycia wzorem królestwa Bożego, znakiem jedności wszystkich ludzi w miłości do Boga i do siebie nawzajem.
Piotr przyjmuje to zadanie. Obok Piotra od samego początku w Kościele działa Maryja.
5. Maryja była razem z apostołami w Wieczerniku przy Zesłaniu Ducha Świętego jako Matka Kościoła. Jej obecność potwierdziła, że Kościół nie jest tylko instytucją dobrze zorganizowaną, lecz również rodziną.
Podstawowymi filarami Kościoła są: Piotr i Maryja. Mówi się o dwóch profilach Kościoła: piotrowym i maryjnym.
Profil Piotrowy jest reprezentowany przez hierarchię i duchowieństwo. On prowadzi Kościół prosto na drodze prawdy za pomocą głoszenia słowa Bożego, strzeżenia doktryny i udzielania sakramentów.
Profil maryjny jest reprezentowany przez charyzmaty zakonów i ruchów kościelnych.
On rozwija w Kościele przede wszystkim, życie słowem Bożym, prowadzi uczniów Jezusa do życia w miłości i jedności, pomaga im stać się bardziej rodziną, otwartą na dialog ze wszystkimi ludźmi, niezależnie od religii i kultur.
W środku wielu propozycji pozornego szczęścia, proponowanego dawniej przez komunizm, a dzisiaj przez konsumizm, człowiek czuje potrzebę poprowadzenia go bezpieczną drogą do Boga.
6. Równocześnie, zanurzony w ludzkości coraz liczniejszej i anonimowej, czuje potrzebę znalezienia rodziny.
Odkryjmy więc na nowo dar życia w jedności z Piotrem oraz jedności z Maryją, angażując się w miłości do Boga i człowieka, aby Kościół stał się domem porządku i rodziny. Amen.

O autorze

Krzysztof Bojan