Aktualności

Homilia 22.01.2023 – Apostołowie jedności – ks. Krzysztof

Liturgia Słowa przypomina nam o potrzebie budowania jedności. 

Św. Paweł upomina Koryntian, by nie było wśród nich rozłamów, lecz by byli zjednoczeni w Chrystusie, by byli jednego ducha i jednej myśli. 

Zamiast być zjednoczonymi w Chrystusie, niektórzy uczniowie zaczęli się bowiem gromadzić wokół Apostołów: wokół Pawła, Kefasa lub Apollosa, jakby oni, nie Jezus, byli głowami Kościoła. 

„Czy Chrystus jest podzielony?”. „Czy Paweł został za was ukrzyżowany?”, „Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?”, brzmią dramatycznie pytania apostoła. 

Pomimo wszelkich starań ekumenicznych, problem podziałów między chrześcijanami trwa nadal, i jest nawet dużo większy niż kiedyś, bo w międzyczasie powstała ogromna liczba Kościołów. 

Jedność jest darem Boga. Dlatego Jezus modlił się o jedność. My też powinniśmy się o nią modlić i to nie tylko podczas tego tygodnia. W budowaniu jedności niezbędne jest, oprócz modlitwy, także nasze staranie, by żyć w miłości wzajemnej, bo właśnie miłość jest spoiwem jedności – „Po tym poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13, 35), powiedział Jezus. 

Drugi istotny akcent dzisiejszej liturgii słowa znajdziemy w Ewangelii św. Mateusza. Ona przedstawia nam powołanie pierwszych apostołów. 

Opis powołania pierwszych apostołów w tej Ewangelii jest bardzo krótki. Jezus mówi do nich: „Pójdźcie za Mną”, a oni idą. Z Ewangelii św. Łukasza dowiadujemy się więcej o tym zdarzeniu. 

Ewangelista pisze o tym, że Jezus już wcześniej nauczał w synagodze w Kafarnaum, wyrzucał złe duchy, gościł u Szymona i uzdrowił jego teściową. Wreszcie uczynił cud obfitego połowu, po którym Szymon upadł przed Nim na kolana mówiąc: „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5, 8).

Szymon, Andrzej, Jakub i Jan znali Jezusa, ale po tych cudownych wydarzeniach zostawili wszystko i poszli za Nim, by łowić ludzi razem z Jezusem. Podstawą każdego powołania jest bowiem doświadczenie Bożej miłości i mocy . 

Kiedy słyszymy o powołaniu apostołów nasze myśli biegną w kierunku powołania do kapłaństwa lub do życia zakonnego. Takie jest nasze tradycyjne myślenie. Sobór Watykański II podkreśla natomiast, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, to znaczy do życia w jedności z Jezusem i do dawania świadectwa o Nim w naszych czasach, tak jak pierwsi apostołowie. 

Niech doświadczenie Bożej miłości skłania nas do odpowiadania TAK na zaproszenie Jezusa: ,,Pójdź za Mną: każdy na swój sposób, wszyscy w duchu Ewangelii miłości, sprawiedliwości i prawdy. Amen.

O autorze

Mateusz