Aktualności

Homilia 20.02.2022 – „Przyjąć miłość do nieprzyjaciół” – ks. Krzysztof

Liturgia słowa jest wspaniałą lekcją miłości. Za podtytuł tej lekcji można przyjąć miłość do nieprzyjaciół.
Każdy z nas ma małych i większych nieprzyjaciół.
Mali nieprzyjaciele to osoby, które po prostu nam „nie leżą”,odbieramy ich jako niesympatycznych, mają odmienne zdanie w wielu dla nas ważnych sprawach, to osoby, z którymi ciężko jest nam dojść do porozumienia.
Więksi nieprzyjaciele to osoby, przez które zostaliśmy może kiedyś zranieni lub czujemy się może nawet pokrzywdzeni, oszukani, zdradzeni.
 
Jezus mówi do nas: ,,Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą”.
Tymi słowami Jezus podkreśla świadectwo swojego życia, bo kiedy Bóg stał się Człowiekiem, miłował nas mimo naszej grzeszności.
Jezus zmienił starotestamentalne: „Oko za oko, ząb za ząb” w nowotestamentalne: ,,Nie potępiajcie i nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”.
Ojciec Święty Jan Paweł II dał wspaniały przykład takiego postępowania odwiedzając Ali Agcę w więzieniu.
To pierwsze, starotestamentalne, prowadzi do narastającej spirali walki i przemocy. To drugie, z Nowego Testamentu, do łagodzenia konfliktów i czasem do ich rozwiązania.
Miłość do nieprzyjaciół jest dowodem tożsamości chrześcijanina tak, jak życie w miłości wzajemnej. Jej nie znajdziemy w innych religiach.
Miłość do nieprzyjaciół można jednak rozumieć w jeszcze szerszy sposób.
Można ją rozumieć również w takim znaczeniu: miłować tych, którzy jeszcze nie stali się naszymi przyjaciółmi. 
Takich mamy na pewno dużo więcej niż prawdziwych nieprzyjaciół.
Są nimi osoby z otoczenia naszej rodziny, sąsiedztwa, pracy, parafii, z którymi żyjemy może na co dzień, z którymi jednak nie mamy jeszcze bliskiego kontaktu.
Patrzmy na inne osoby w sposób pozytywny. Szukajmy i podkreślajmy w drugiej osobie dobre intencje i pozytywne strony. Takie postępowanie jednoczy nas z Bogiem, który wobec nas tak postępuje.
Takie postępowanie tworzy wspólnotę.
W świecie, w którym egoiści stale się kłócą, bo każdy
szuka korzyści dla siebie, zapominając o drugiej osobie, ludzie, którzy tak postępują tworzą oazy pokoju i nadziei.
Starajmy się więc, by Jezus żył między nami. On jest naszą nadzieją i pokojem. Amen.

O autorze

Mateusz