Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – 2022.02.13

Zapraszamy dziś na nabożeństwo popołudniowe o 16.30 i po nim Mszę św. o 17.00.

W poniedziałek, 14 lutego przypada święto Świętych Cyryla, mnicha
i Metodego, biskupa, patronów Europy. Otworzyli oni „wschodnie płuco” Europy Ewangelizując Słowian i dając im pismo-alfabet.

Rycerstwo Niepokalanej 14 lutego zaprasza na modlitwę do Św. Maksymiliana o 17.15, Mszę św. o godz. 18.00 i po niej spotkanie formacyjne w budynku katechetycznym.

W każdy wtorek w kaplicy Miłosierdzia Bożego adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 8.00 do wieczornej. Chrystus w Chlebie Eucharystycznym zaprasza na wyciszenie i chwilę rozmowy.

W środę, 16 lutego na spotkanie formacyjne do kawiarenki Emaus zapraszamy po wieczornej Mszy św. wszystkich członków Róż Żywego Różańca.

W piątek, 18 lutego, modlimy się do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca. U nas w kaplicy Miłosierdzia Bożego Msza św. o godz. 15.00
z Koronką przed Panem Jezusem wystawionym w monstrancji.

Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza w sobotę, 19. lutego o godz. 8.00 na Mszę św. w intencji żyjących i zmarłych członków. Po niej Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem

Dziękujemy Oazie Żywego Kościoła za pełnienie dyżuru czystości w kościele przez miniony tydzień. Prosimy o podjęcie dyżuru czcicieli Św. Michała Archanioła.

Na stolikach z prasą znajdziemy listy z nazwiskami kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, których zaproponowali parafianie przed tygodniem, a którzy jednocześnie wyrazili zgodę na kandydowanie. By nie rozpraszać zbytnio głosów prosimy o głosowanie na jedną z osób wymienionych na liście. Każdy z dorosłych parafian ma prawo oddać głos. Głosować możemy kreśląc krzyżyk przy kandydacie, zakreślając lub podkreślając jego nazwisko, ewentualnie przekreślając nazwiska pozostałych. Można też na „swojej” czystej kartce wypisać nazwisko jednego z kandydatów. Oddawać głosy będziemy mogli do przyszłej niedzieli do zawieszonych przy głównym wejściu do kościoła skarbon-urn. Serdecznie zachęcamy do udziału w wyborach.

Na stolikach za ławkami czeka na nas prasa katolicka – polecamy serdecznie lekturę.

Kawiarenka Emaus zaprasza po Mszy św. o g. 9.00 do g. 12.00.

Błogosławieństwo Boże niech będzie zwłaszcza z planującymi pobyt poza domem, rozpoczynającymi ferie zimowe.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk