Aktualności

Homilia 1 listopada – Błogosławieni – ks. Krzysztof

Co Święci, Błogosławieni, chcą nam powiedzieć z okazji tej uroczystości? Oni teraz powtarzają nam słowa błogosławieństw, tych drogowskazów, które Jezus pozostawił nam jako drogi do szczęścia i które sprawdziły się w ich życiu. Przyjrzyjmy się nim.

2. BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU — To nieuporządkowane pragnienia korzystania i posiadania, przywiązanie do drobiazgów sprawia, że nie chcemy przyjąć, bo nie potrafimy zauważyć tego, co Bóg pragnie zaoferować. Wydaje się nam, że własny pomysł na szczęście jest lepszy, pełniejszy.

3. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ — wielu jest zasmuconych, jednakże, czy ich smutek jest smutkiem ewangelicznym, czy płynie z bogactwa i głębi relacji z drugą osobą, z Bogiem? Czy raczej nasz smutek nie płynie z bezradności wobec nieuleczalnej choroby bliskiej osoby, śmierci? Taki stan rzeczy przeradza się w narzekanie i powątpiewanie w Bożą Miłość do każdego?

BŁOGOSŁAWIENI CISI — jak łatwo i szybko poddajemy się złym, destrukcyjnym emocjom. Bądźmy gotowi, w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, przyjąć każde cierpienie.

 

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI — czy w każdej sytuacji życiowej staramy się szukać, rozpoznawać i wypełniać wolę Boga; czy raczej stosujemy własną miarę sprawiedliwości — inną dla bliźnich, inną dla siebie?

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI — Będąc ubogimi w duchu, szybciej odkryjemy osobiste możliwości bycia miłosiernym dla bliźnich i dla siebie samego.

4. BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA — Jak często poddajemy się zniechęceniu i rezygnujemy z codziennej wewnętrznej walki, ulegając pokusom otaczającego nas świata…

5. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ — Aby móc się dzielić i wprowadzać pokój z bliskimi, sąsiadami, we własnej dzielnicy, mieście, kraju – na świecie potrzeba żyć i świadczyć życiem według zachęt płynących z kolejnych Błogosławieństw.

6. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CIERPIĄ DLA SPRAWIEDLIWOŚCI — pokusa zniechęcenia w zaangażowaniu, kiedy efekty działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów; lęk wobec prześladowań i przeciwności — to wszystko hamuje i powstrzymuje nas przed zdecydowanym działaniem w wypełnianiu woli Boga.

7. Jeśli nie nawrócimy się do Boga, poprzez odważne wypłynięcie na głębię chrześcijaństwa, wyznaczoną przez Osiem Błogosławieństw, nigdy nie odczujemy szczęścia płynącego z obcowania na co dzień z Bogiem i danej szansy przemieniania świata. Będziemy brodzić przy brzegu i w głębi serca zazdrościć tym, którzy zaufali Bogu.

Skorzystajmy więc z dzisiejszej nauki, aby odnowić nasze relacje, aby one stały się żywe i głębokie. Amen.

O autorze

Krzysztof Bojan