Aktualności

Homilia 1.05.2022 – „Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli Ci?” – ks. Krzysztof

 

Ewangelia opowiada o cudownym połowie ryb. Budzi dwie refleksje i przekazuje nam dwie ważne wskazówki dla naszego życia.

Apostołowie spotykają Jezusa po raz trzeci po zmartwychwstaniu, a jednak Go nie poznają.

Dopiero pod wrażeniem cudownego połowu Jan ma intuicję, że „To jest Pan”.

Po zmartwychwstaniu apostołowie spotykali Jezusa kilkakrotnie i za każdym razem nie rozpoznawali Go fizycznie, lecz tylko przez Jego cudowne działania.

Widocznie po zmartwychwstaniu Jezus wyglądał za każdym razem inaczej niż podczas trzech ostatnich przeżytych lat.

Co to może znaczyć?

Jezus niebawem wstąpi do nieba i apostołowie nie będą już spotykali Go fizycznie. Może Jezus chce im i nam uzmysłowić, że teraz spotykamy Go w każdym człowieku, jak zapowiadał, opisując sąd ostateczny. A także to, co nam powiedział: ,,Cokolwiek czyniliście najmniejszemu z moich braci, mnieście to uczynili”.

 

 

Druga refleksja i wskazówka jest taka: kiedy Jezus chce powierzyć Piotrowi odpowiedzialność za Kościół, zadaje mu takie pytanie: ,,Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?”

To pytanie zawiera istotną zasadę, która jest fundamentem każdego Bożego autorytetu przekazywanego ludziom. Ten, któremu została powierzona odpowiedzialność za ludzi i ma odpowiedni autorytet, powinien mieć większą miłość do Boga i do ludzi niż ci, którzy są mu powierzeni.

 

 

 

Dlaczego Jezus powtarza Piotrowi to pytanie aż trzy razy?  Bo Piotr trzy razy Go zdradził.

Piotr głosił wielkie deklaracje, które nie zawsze realizował.

Jezus chce pomóc Piotrowi, by w dalszym życiu był konsekwentny.

Również nam tym samym przypomina, że za naszymi deklaracjami powinny iść również czyny.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich pokazuje nam, jak Piotr odrobił tę lekcję.

Wobec arcykapłanów przesłuchujących apostołów występuje już odważnie. Nie boi się powiedzieć: ,,Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”.

Teraz Piotr już nie ucieka. Wie, że może być uwięziony, a nawet zabity. A jego odpowiedź jest jasna. Stoi za Jezusem. Stoi za prawdą, biorąc na siebie wszystkie konsekwencje, które nastąpią: biczowanie i uwięzienie w Jerozolimie, ukrzyżowanie w Rzymie.

Dopiero teraz, a nie wtedy, kiedy głośno deklarował wierność. Piotr jest prawdziwym uczniem Jezusa. I takim pozostanie do końca życia. Piotr jest wspaniałym przykładem dla każdego z nas. My też jesteśmy słabi, my też nieraz poprzestajemy na wielkich deklaracjach.

 

Słowo Piotra: ,,Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” jest bardzo ważne dzisiaj dla każdego z nas.

Przez media docierają do nas codziennie tysiące słów, które są wyrazem różnych nurtów myślowych i przeważnie zachęcają nas do działań konsumpcyjnych i hedonistycznych.

Jeśli chcemy być prawdziwymi uczniami Jezusa, my również powinniśmy bardziej słuchać Boga niż ludzi.

Kościołowi w Polsce zostały podarowane również w naszych czasach wspaniałe przykłady prawdziwych uczniów Chrystusa, takich jak: św. Jan Paweł II, bł. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Warto za ich przykładem być odważnymi w dawaniu świadectwa, w głoszeniu Ewangelii w naszym środowisku, przez dobry przykład i odpowiednie słowo, być gotowym na poniesienie wszelkich konsekwencji.

Na drodze do świętości stawajmy się więc światłem dla ludzi, czyniąc otaczającą nas społeczność choć trochę lepszą. Amen.

O autorze

Mateusz