Aktualności Wydarzenia

Modlitwa kapłanów przy relikwiach świętego kapłana

W sobotnie popołudnie kapłani pracujący w dekanacie Bielsko-Biała II spotkali się na modlitwie przy relikwiach św. Melchiora Grodzieckiego. Pod przewodnictwem dziekana ks. prał. Stanisława Wawrzyńczyka celebrowali liturgię godzin – Nieszpory III niedzieli Wielkiego Postu. Razem z duchownymi modlili się także parafianie, którym dziękujemy za obecność. 

Recytację hymnu i psalmów dopełniło słowo, które do obecnych w naszym kościele duchownych wygłosił ks. Dariusz Babula proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bystrej Śląskiej. Wskazując przykład św. Melchiora zachęcał duszpasterzy do wytrwałej i ofiarnej służby dla Boga i ludzi. Po hymnie Magnificat, zgodnie z liturgią nieszporów, księża modlili się w intencjach Kościoła, świata i bielsko-żywieckiej diecezji. Celebrację liturgii zakończyło błogosławieństwo i uczczenie relikwii św. Melchiora. 

Liturgia Godzin zwana inaczej „Codzienną Modlitwą Ludu Bożego” ma na celu uświęcenie czasu przeżywanego przez chrześcijan. Odmawia się ją w określonych porach dnia i nocy (Godzina Czytań, Jutrznia, Modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory, Modlitwa na zakończenie dnia). Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest nie tylko przez kapłanów i osoby konsekrowane, ale również przez świeckich. Swój charakter objawia najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólnocie – parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej.

O autorze

Piotr Bączek