Aktualności

Homilia 29.12.2022 – Święto Świętej Rodziny – ks. Krzysztof

Święto Świętej Rodziny jest dobrą okazją, aby pomyśleć o sytuacji dzisiejszej rodziny. 

Rodzina żyje dzisiaj w trudnych warunkach. Przeważnie oboje rodzice muszą pracować zawodowo, aby ją utrzymać. Po pracy wracają do domu zmęczeni. Nie mają wystarczająco czasu, ani dla siebie, ani dla dzieci, ani na sprawy domowe, ani na wypoczynek. To wszystko ogromnie obciąża życie dzisiejszej rodziny. W tej sytuacji dyskomfortu relacje między członkami rodziny słabną. Dzieci zostają w domu same najczęściej w towarzystwie smartfona.

Często w rodzinach pojawia się problem związany z alkoholem, czy innymi używkami, powstają kryzysy małżeńskie. Dzieci są nieszczęśliwe, rodzina się rozpada. 

Powstają nowe związki, sytuacja staje się trudniejsza, zwłaszcza przez decyzje życia w grzechu ciężkim. Wielkie dramaty przeżywają dzieci czując, że rodzice z których miłości przyszły na świąt, przestają się kochać. To doprowadza wielu z młodych do przekonania, że Pan Bóg także ich nie kocha. Kościół nie zostawia ich bez opieki, ale problem jest w tym, że decyzja na życie „łatwiejsze” – bo takiej ułudzie ci ludzie się poddają – przeszkadza w podejmowaniu wysiłku powrotu do Pana Boga. 

Trudna sytuacja rodzin, jest wykorzystywana przez środowiska przeciwne w postrzeganiu roli rodziny przez Kościół. Poddają one w wątpliwość w ogóle wartość małżeństwa i rodziny i lansują wzory współżycia czasowego, bez ślubu a także związków o charakterze homoseksualnym. 

Rodzina jednak, jak była zawsze podstawową komórką społeczeństwa, tak również dzisiaj nadal nią pozostaje. 

Musi tylko znaleźć odpowiedni styl życia w zmienionych warunkach społecznych. W tym może jej pomagać właśnie Święta Rodzina. Ona może być dla każdej rodziny wzorem. 

Czego może dzisiejsza rodzina uczyć się od Rodziny z Nazaretu? 

Po pierwsze: to właściwe rozumienie roli ojca, matki i dzieci. 

Ojcowie, bardzo zaangażowani są w pracę zawodową, czasem pracują na dwóch etatach, nie mają ani sił, ani czasu, aby wspierać żonę i pomagać jej w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Nie są w stanie dać swego niezastąpionego wkładu w wychowanie dzieci. 

Po drugie: Święty Józef jest przykładem mężczyzny, który odznacza się determinacją i gotowością do poświęcenia się dla rodziny. 

Po trzecie: Józef może wspierać każdego ojca w wykonywaniu dobrej i uczciwej pracy zawodowej.

Co do rola matki, to ma być ona sercem rodziny. Zarówno mąż jak i dzieci powinni stale czuć w niej serce, które bije dla nich. Dzięki temu oraz dzięki możliwości dłuższego przebywania w domu, matka jest tą osobą, która najbardziej tworzy atmosferę rodziny. 

Ewangelista zapisał, że Maryja zachowała słowa Jezusa, rozważając je w swoim sercu. Aby to czynić, Maryja musiała pielęgnować ciszę wewnętrzną, w której rozmowa z Bogiem była możliwa. 

Są domy, w których zwłaszcza smartfony są używane na okrągło. W tych domach jest tak, jakby zawsze był obecny ktoś obcy, ktoś kto zakłóca właściwe relacje między członkami rodziny. 

W tych warunkach trudno jest znaleźć prawdziwy kontakt z Bogiem i z bliźnimi, trudno z nimi spokojnie i uważnie porozmawiać, trudno stworzyć dobrą atmosferę rodzinną. 

Niech więc wasze rodziny stają takim domowym Kościołem, gdzie Jezus jest obecny jako światło i źródło sił dla rodziców, jako przyjaciel i wychowawca dla dzieci. Amen.

O autorze

Mateusz