Aktualności

Misyjny Jubileusz

W dniu 28 lipca br. w bielskim kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe odbyła się uroczysta Eucharystia z okazji 40- lecia posługi misyjnej ks. biskupa Tadeusza Zbigniewa Kusego oraz jego siostry Zofii. Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Tadeusz Kusy w raz księżmi; Stanisławem Wawrzyńczykiem- proboszczem parafii oraz  Januszem Talikiem – dyrektorem d/s misji naszej diecezji bielsko-żywieckiej. Wraz licznie zgromadzonymi wiernymi w aleksandrowickiej świątyni modliła się również siostra ks. biskupa Tadeusza Kusego – Zofia.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Tadeusz Kusy nawiązał czytanej Ewangelii (Łk 11, 1 – 13), w której Chrystus uczy modlitwy „Ojcze nasz”. Modlitwa ta pochodzi od samego Chrystusa i jest ona najpiękniejszą, znaną nam modlitwą. Zawiera ona w sobie całą treść życia chrześcijańskiego. Modlitwa polega na rozmawianiu z Bogiem w sposób konkretny. Jezus mówi konkretnie i czeka na konkrety ze strony człowieka. Modlitwa „Ojcze nasz” zawarta w dzisiejszym fragmencie Słowa Bożego pokazuje cel i środek życia chrześcijańskiego: *„Ojcze, niech się święci Twoje imię, (…) chleba powszedniego daj nam,(…) i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”*. Ksiądz biskup Tadeusz w homilii wspomniał o swojej w diecezji Kaga – Bandoro, która ma powierzchnię 95 tys.km2 i liczy 11 parafii. Diecezja liczy ponad trzysta tysięcy osób, z czego około dziewięćdziesiąt osiem tysięcy jest katolikami. Republika Środkowej Afryki to kraj borykający się do dnia dzisiejszego skutkami wojny domowej. Na zakończenie swojej homilii ks. biskup Tadeusz podkreślił o konieczności natarczywości i nieustępliwości w modlitwie. „Proście, a będzie Wam dane: szukajcie, a znajdziecie: kołaczcie, a otworzą wam”. Modlitwa zawsze otwiera drzwi, zwłaszcza drzwi własnego serca, prosząc jednocześnie o modlitwę za misje w Brazylii i Republice Środkowo Afrykańskiej.

Tadeusz Zbigniew Kusy urodził się 2 grudnia 1951 w Cieszynie. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach, przyjmując w czasie obłóczyn imię zakonne Zbigniew 31 sierpnia 1969r. Pierwszą profesję zakonną złożył 30 sierpnia 1970r. W okresie studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Katowicach na stałe związał się z zakonem poprzez śluby wieczyste 26 sierpnia 1974r. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976r w katedrze katowickiej z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza. Po dwuletniej pracy w duszpasterstwie parafialnym w Katowicach Panewnikach o. Tadeusz wyjechał na misje do Zairu, gdzie przebywał w latach 1979-1986r. W latach 1986-1989 studiował w Instytucie Nauk i Teologii Religii w Paryżu we Francji. Po uzyskaniu tytułu licencjata teologii wrócił do Afryki do Republiki Środkowoafrykańskiej. Poza pracą duszpasterską był formatorem młodych braci w Bimbo w archidiecezji Bangui. W dniu 31 maja 2014r papież Franciszek mianował go biskupem koadiutorem diecezji Kaga- Bandoro.  Sakry biskupiej udzielił mu 15 sierpnia 2014r ks. arcybiskup Dieudonné Nzapalainga, współkonsekratorami byli ks. biskupi: Albert Vanbuel  oraz Stanislas Lukumwena Lumbala. W dniu 27 września 2015r. ks. biskup Tadeusz Zbigniew Kusy został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji Kaga – Bandoro.

Zofia Kusy jest rodowitą Cieszynianką, a od roku 1979 misjonarką w Brazylii. W sposób szczególny poświęciła się pracy wśród biednych dzieci w slumsach. Na szczególną uwagę zasługuje jej zaangażowanie w Duszpasterstwo Dzieci, które jest jedną z tych instytucji, które są najbardziej szanowane przez społeczeństwo, a nawet przez rząd brazylijski. Wszystko dzięki szczególnym jego zasługom na polu obrony życia ludzkiego, promowania rodzin, głównie tych najbardziej potrzebujących. Z okazji srebrnego jubileuszu misyjnej pracy w Brazylii Pani Zofia otrzymała Krzyż Zasługi Pro Ecclesia et Pontifice, nadany jej w 2004 roku przez papieża Jana Pawła II. Z tej okazji ks. kardynał Józef Glemp i ks.biskup Wiktor Skworc wystosowali pamiątkowy list: *”W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragniemy wyrazić Pani wdzięczność za 25 lat misyjnej posługi w Brazylii. Znane nam są Pani osiągnięcia na polu katechetycznym, zwłaszcza w organizowaniu duszpasterstwa dzieci w diecezjach Barreiras i Sao Salvador da Bahia. Wiemy, że dzieci brazylijskie, szczególnie te żyjące w najtrudniejszych warunkach, stały się drogie Pani sercu. Niech Dobry Bóg, który przygarniał najmniejszych, będzie dla Pani umocnieniem i źródłem wszelkich łask”. * A sama Pani Zofia dar powołania misyjnego uważa za najpiękniejszy podarunek od Boga, a każde uratowane życie dziecka i jego uśmiech za największą zapłatę tu na ziemi. W roku 2017 otrzymała medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, honorujący osoby i instytucje zasłużone dla misji.

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania za obchodzenie 40 – letniej posługi misyjnej w tut. świątyni złożyli, ks. Stanisław, ks. Janusz oraz członkowie Grupy Misyjnej działającej przy parafii od których dostali piękne bukiety kwiatów. Wierni zgromadzeni w świątyni gromkimi oklaskami podziękowali za ich obecność. Ksiądz biskup Tadeusz oraz Jego siostra Zofia są najlepszymi ambasadorami naszej Ojczyzny i na dodatek pochodzą z naszego regionu.

Szczęść Boże w dalszej posłudze misyjnej.

Tekst i zdjęcia: Marian Szpak

O autorze

Janusz Talik