Aktualności

Medal „Pro Consecratione Mundi”

Już od 14 lat  Akcja Katolicka diecezji bielsko- żywieckiej w przeddzień swojego patronalnego święta Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, wręcza medale „Pro Consecratione Mundi”. Medale, wręczone 22 listopada 2019 r. w Bielskim Centrum Kultury, są wyróżnieniem dla ludzi, którzy poprzez pracę zawodową i służbę publiczną mają odwagę dawać świadectwo wiary chrześcijańskiej i radykalizmu ewangelicznego. Uroczystą galę, święta Akcji Katolickiej w Bielskim Centrum Kultury prowadził Krzysztof Luber.

Uroczystość patronalnego święta Akcji Katolickiej rozpoczął się od występu świętującego w tym roku 10-lecie swego istnienia zespołu „Proboszczowie”, a  ich koncert prowadziła z komentarzem do każdej pieśni, Miriam Arbter- Korczyńska, redaktorka radia „Anioł Beskidów”.

Po uroczystym koncercie nastąpiło ogłoszenie osób nominowanych do odznaczenia  medalem „Za uświęcanie Świata” wraz ich krótkim życiorysem. W tym roku wszyscy nominowani zostali odznaczeni medalem, a ogłosił to przewodniczący Kapituły mecenas Andrzej Sikora.

Medale wręczyli: ks. biskup senior Tadeusz Rakoczy, ks. prof. Tadeusz Borutka , przewodniczący Kapituły mec. Andrzej Sikora , prezes bielsko – żywieckiej diecezjalnej Akcji Katolickiej Andrzej Kamiński oraz v-ce prezes bielsko- żywieckiej diecezjalnej Akcji Katolickiej Irena Olma.

Medal specjalny otrzymał w tym roku, ks. prałat Stanisław Wawrzyńczyk, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Jak wyjaśnił prezes bielsko- żywieckiej Akcji Katolickiej Andrzej Kamiński, w ten sposób doceniono zaangażowanie ks. Stanisława Wawrzyńczyka na rzecz Akcji Katolickiej na poziomie diecezjalnym i parafialnym.

Medalami zostali uhonorowani: Marian Kasprzyk – bokserski mistrz z Tokio, który oddał swój  medal olimpijski jako wotum wdzięczności Matce Bożej Jasnogórskiej,  Alicja Kozak – emerytowana katechetka, działaczka Akcji Katolickiej w parafii w Czechowicach-Dziedzicach Podraju,  Roman Kucharczyk – inspirator licznych przedsięwzięć i inicjatyw Akcji Katolickiej w parafii w Drogomyślu, Urszula i Wacław Sobieraj – małżeństwo artystów malarzy, zaangażowane w ruch „Spotkań Małżeńskich”, wolontariusze Hospicjum św. Kamila, działacze Akcji Katolickiej. W imieniu odznaczonych głos zabrał ks. Stanisław Wawrzyńczyk..

Na koniec uroczystości zabrał głos ks. biskup Tadeusz Rakoczy, który w swoim wystąpieniu pogratulował odznaczonym, zachęcając jednocześnie do dalszej działalności publicznej w tych trudnych czasach na rzecz Kościoła, by zło  zwyciężać dobrym, a zakończył apelem : Akcjo Katolicka ! – „Accurrit deorsum ”- prowadz w górę i w głąb. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem  pieśni “Barka”- tak ulubionej przez naszego papieża świętego Jana Pawła II.

Akcja Katolicka w diecezji bielsko- żywieckiej została erygowana przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego 21 listopada 1996 r. Obecnie w naszej diecezji bielsko- żywieckiej istnieje kilkadziesiąt parafialnych oddziałów tego stowarzyszenia.

Tekst i zdjęcia: Marian Szpak

O autorze

Janusz Talik