Aktualności

Homilia 21 kwietnia 2024

Homilia 21 kwietnia 2024 r.

+

  M

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce”. W tych słowach Jezusa streszcza się historia naszego zbawienia. Po grzechu pierworodnym ludzkość była jak stado atakowane przez wilki. 

A oto zjawił się pasterz, dobry pasterz. Jezus jest dobrym pasterzem, który oddaje życie, aby ocalić owce. 

Ten dobry pasterz ma jednak niespotykaną moc.  

2. Ma moc życie oddać i je znowu odzyskać. 

Tak właśnie się stało. Jezus, po okrutnej męce i śmierci na krzyżu, zmartwychwstał, ocalając ludzkość, otwierając nową epokę naszej historii. 

Po zmartwychwstaniu Jezusa sytuacja człowieka się zmieniła. 

„Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy”, wyjaśnia nam apostoł Jan. 

Jezus, biorąc na siebie trudy ludzkiego życia, cierpienie i śmierć, stał się naszym bratem. 

On sam tak się określił, mówiąc Marii Magdalenie: „Udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego” 

To niesamowite! 

Ojciec Jezusa jest naszym Ojcem i Jezus jest naszym bratem. 

3. Z Nim jesteśmy braćmi i siostrami i tworzymy jedną rodzinę, która ma na imię  Kościół. 

Coś wspaniałego! 

Każdy z nas w dniu chrztu stał się członkiem tej rodziny. Rodzina Kościoła została nam podarowana. Nie znaczy to jednak, że od razu potrafimy dobrze żyć w tej rodzinie. Tego musimy stale się uczyć. Dlatego każdy z nas jest powołany nie tylko, aby cieszyć się Kościołem, lecz aby dawać swój wkład, by budować wspólnotę Kościoła. 

4.Jak buduje się tę wspólnotę? 

Słowo Boże, zawarte w Piśmie Świętym, stanowi największy skarb, jaki ludzkość posiada, bo pomaga zrozumieć, skąd wziął się świat, jaka jest nasza pierworodna historia, jaki jest ostateczny cel naszego życia i jak można go osiągnąć.

Czytając Nowy Testament, szczególnie Ewangelie, poznajemy życie naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Jego słowa i czyny, co pozwala nam zrozumieć Jego sposób myślenia i postępowania oraz naśladować Go. 

W miarę bowiem jak czytamy Słowa Ewangelii, lecz również wprowadzamy je w codziennym życiu, stajemy się Jego prawdziwymi uczniami, podobnymi do Niego. 

Co zawiera się w słowach Jezusa? 

Przede wszystkim mówi On, że aby kochać Boga, powinniśmy miłować człowieka, bo Jezus identyfikuje się z każdym człowiekiem. 

Ta miłość jest najpierw jednokierunkowa. 

Kto czuje się kochany, pragnie jednak w jakiś sposób odwzajemnić miłość, którą otrzymuje. To pragnienie pochodzi od Boga i prowadzi do spełnienia planu, jaki Bóg ma wobec swoich dzieci. Jak każdy ojciec i każda matka, Bóg chce, aby Jego dzieci wzajemnie się miłowały. 

Kiedy nasza miłość dociera do bliźniego, a potem od niego wraca do nas, staje się dwukierunkowa. Kiedy żyjemy w miłości wzajemnej, czujemy się dobrze, bezpiecznie i radośnie. 

Warto już dzisiaj zabrać się do pracy, by wzmacniać więzy miłości z ludźmi, którymi możemy tworzyć prawdziwą wspólnotę. Amen.

Homilia 21 kwietnia 2024

Homilia 21 kwietnia 2024 r.

O autorze

Krzysztof Bojan