Aktualności

Intencje mszalne 2022.06.26

26 czerwca – 13 Niedziela Zwykła

    6.00 – w int. Piotra z ok. imienin z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB  

    7.30 –w int. Teresy z podz. za otrzym. łaski i prośbą zdrowie i Boże bł. 

    9.00 – w int. Julii i Łukasza w 3 rocz. ślubu z podz. za otrzymane łaski i prośbą zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.

 P 9.00 – w int. Emila z ok. 81 urodzin z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB  

  10.30 – w int. Miłosza z ok. 15 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB  

  12.00 – w int. Leszka w 49 urodz. z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.    

  17.00 – w int. Elżbiety z ok. urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB  

27 czerwca – poniedziałek 

    7.00 – za †† Władysławę i Antoniego Stach, Salomeę i Jana Dąbek 

    8.00 – za †† Władysławę i Franciszka Kot oraz †† z rodz.

   18.00 – za †† Jana i Mariannę Perkowskich, Józefa Lindert z wnuczką Anią 

28 czerwca – wtorek – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika

   7.00 – za †† Władysława Korzonek i Władysława Kubas

   8.00 – za †† z rodz. Ślezińskich i Wieja

  18.00 – za †† Władysława i Janinę Szpak

29 czerwca – środa- uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła      

   7.00 – w int. Ilony i Pawła z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB  

   8.00 – za †† Józefę, Stanisława i Pawła Baran   

  18.00 – za † Pawła Kocembę 

30 czerwca – czwartek 

   7.00 – za †† Aleksandrę Góra i Stanisławę Lisowską

   8.00 – za †† Zofię i Bolesława Kurdek oraz Bogusława Egierskiego 

  18.00 – za †† Grzegorza Gruszkę i Marka Pawlika

1 lipca – piątek

    7.00 – za † Elżbietę Carbol w 2 rocz. śmierci

    8.00 – za † Mariana Ziębę  

   18.00 – za †† Anielę i Bazylego Szpak w rocz. śmierci

2 lipca – sobota 

   7.00 – za † Romana Zdaniuk 

   8.00 – w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa popełnione przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu                                               

  18.00 – za † Stanisława Klisia, Zofię, Zygmunta i Zdzisława Kupczyk

3 lipca – 14 Niedziela Zwykła

    6.00 – w int. parafian

    7.30 – w int. Zgromadzenia Zmartwychwstańców o nowe powołania

    9.00 – w int. ks. Piotra Bączka z ok. imienin, aby był radością Boga Ojca w Królestwie Niebieskim  

   10.30 – w int. Łucji i Michała w 50 rocz. ślubu z podz. i prośbą zdrowie i Boże bł. dla całej rodz. 

   10.30 – w int. ks. Tomasza z ok. imienin z podz. i prośbą zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB 

   12.00 – w int. Anny i Eugeniusza oraz Agnieszki i Michała w 35 i 11 rocz. ślubu z podz. i prośbą zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.

   17.00 – w int. Mateusza z ok. 18 urodz. z podz. i prośbą zdrowie, Boże bł. oraz dary Ducha Św.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk