Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie NMP Częstochowskiej 2018.08.26

Witamy serdecznie w naszej parafii księdza Tomasza Drabka, który dekretem księ-dza biskupa Ordynariusza od dzisiejszej niedzieli podejmuje pracę w naszej parafii. Z życze-niami obfitych łask w posłudze duszpasterskiej zapewniamy księdza Tomasza o stałej modli-twie w jego intencji.
Łączymy się dziś w dziękczynieniu za tegoroczne zbiory z uczestnikami dożynek die-cezjalnych, które odbywają się w Bystrej Krakowskiej. Modlimy się jednocześnie, by dary ziemi były sprawiedliwie dzielone i nikomu nie zabrakło chleba. Pamiętamy o głodujących
w różnych rejonach świata.
Dziś w naszej parafii popołudniowa Msza św. o godz. 17.00.
W liturgii najbliższego tygodnia:
– w poniedziałek, 27 sierpnia – wspomnienie św. Moniki,
– we wtorek, 28 sierpnia – wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora kościoła,
– w środę, 29 sierpnia – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Żywy Różaniec zaprasza na Mszę św. o godz. 8.00 i po niej na nabożeństwo pierwszo-sobotnie.
W przyszłą niedzielę, 2 września odbędzie się coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika. Szczegółowy jej przebieg znaj-dziemy na plakatach i naszej „Gazetce Parafialnej”.
W przyszłą, pierwszą niedzielę miesiąca składka specjalna na potrzeby parafii.
Comiesięczny obchód chorych i seniorów parafii z sakramentalną posługą będzie
w sobotę po rannych Mszach św. Prosimy podać adresy tych osób do zakrystii lub kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia.
Początek roku szkolnego rozpocznij od odnowy więzi z Bogiem, od spotkania z Chry-stusem. Spowiedź św. dla rozpoczynających naukę już w sobotę, od godz. 17.30. Msze św.
w pierwszym dniu nauki w poniedziałek, 3.09. o godz. 8.00 i 18.00. Msza św. w intencji uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wychowawców w pierwszy piątek, 7. września, o godz. 16.30.
Biblioteka parafialna wznawia swą działalność od niedzieli 2 września. Czynna będzie w niedziele od godz. 8.30 do 12.00 i w środy w godz. 16.00-18.00. W naszej bibliotece trwa przez cały rok Kiermasz Taniej Książki. Zapraszamy!
Od przyszłej niedzieli otwarta znów będzie kawiarenka Emaus po wakacyjnej prze-rwie. Starszych i młodych kawiarenka w niedziele zaprasza na ciasto domowe przy kawie, czy herbacie, by odnowić lub pogłębić znajomości, koleżeństwa, czy wspólnoty. Na otwarcie za tydzień – degustacja ciast.
Stowarzyszenie „Drachma” organizuje Międzynarodowe Warsztaty Gospel dla mło-dzieży i zaprasza na koncert galowy 9 września o godz. 19.00 w naszym kościele. Z tego względu za w tę niedzielę wieczorna Msza św. zostanie odprawiona w kaplicy – stąd prośba, by wszyscy, którzy mogą wzięli udział ww Mszach św. przedpołudniowych.
Polecamy lekturę katolickich czasopism ze stolików za ławkami w naszym kościele.
Na ostatni tydzień wakacyjny przyjmujemy błogosławieństwo Boże.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk

Zostaw komentarz