Intencje Mszalne

Intencje mszalne – 2020.06.21.

UWAGA NA INTENCJE W PIĄTEK WIECZOREM!

21 czerwca – 12 Niedziela Zwykła

    6.00 – w int. parafian 

    7.30 – w int. Violetty z ok. 55urodz. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. 

    9.00 – w int. Zenona w rocz. urodz. i imienin z podziękowaniem za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. 

   10.30 – w int. Jacka i Elżbiety w 16 rocz. ślubu oraz dzieci Marcela, Patrycji i Rafała z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.                                                                                                                    S10.30 – w int. Jana z ok. imienin z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.  

  12.00 – Roczki: Melania Bożek, Mateusz Sawiński

                    po mszy chrzest

   17.00 – w int. Marii z ok. 3 rocz. urodz. z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św. 

                                                                 

22 czerwca – poniedziałek 

     7.00 – za †† Józefa i Krystynę z rodzicami z obu stron

     7.00 – za †  Stanisława Szczerbika

     7.00 – za † Irenę Kozłowską 

     8.00 – za † Magdalenę Siedlaczek w 20 rocz. śmierci od koleżanek z Przedszkola nr 35

   18.00 – za † Anielę Chmielewską 

 S18.00 – za † Czesława Hojdysa

23 czerwca – wtorek 

   7.00 – za †† Joannę, Andrzeja, Janinę i Józefa 

   7.00 – za † Wandę Rosner od Magdaleny i Macieja Rosner

   7.00 – za † Apolonię Urbańczyk od córki Marioli z rodz. 

   8.00 – za † Gabriela Malec 

 S8.00 – za † Mariana Ziębę od syna Mateusza z rodz.

  18.00 – za † Tadeusza Klimka w Dniu Ojca  

  18.00 – za † Jana Baszczyńskiego od sąsiadów z ul. Wodnej

24 czerwca – środa – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

   7.00 – za †† Janinę, Józefa, Joannę i Andrzeja   

   7.00 – za † Janinę Piotrowską od córki Izabeli z rodz.

   7.00 – za † Zdzisława Honkisz od siostrzenicy z mężem       

   8.00 – za † Janinę i Władysława Szpak

  18.00 – za † Jerzego Tomalę w 1 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodz. 

S18.00 – za †† Mariana Gierulę    

25 czerwca – czwartek   

   7.00 – za † Janusza Pęcikiewicza od Szymona Dendysa

   7.00 – za † Władysława Śpiewaka

   7.00 – za † Agnieszkę Byrdziak od brata Zdzisława z rodz.

   8.00 – za †† Franciszka i Władysławę Kot i †† z rodz.

 S8.00 – za † Zygmunta Wróblewskiego  

  18.00 – za †† Jana i Marię Perkowskich, Józefa Lindert z wnuczka Anią

  18.00 – za †† Jerzego Sikorskiego, rodziców Mariannę i Jana, siostrę Genowefę i brata Jana Bździuch    

26 czerwca – piątek 

    7.00 – za †† Władysława Dutkę

    7.00 – za † Andrzeja Górkę

    7.00 – za † Barbarę Wymysłowską

    8.00 – za †† Władysławę i Władysława Kopernych    

   17.00 – Bierzmowanie  

 19.00 – w int. Jakuba z ok. 30 urodzin z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę MB 

 19.00 – zbiorowa za ††: Annę Polak, Andrzeja Jarosz, Annę Poparda, Józefę Pawlik, Wandę Rosner, Czesława Wojtkowskiego, Walentego Hobot, Józefa Achitę, Bogumiłę Sporek, Jerzego Dybkę, Marię Marek, Czesława Bujakowskiego w 21 r. śm., Monikę i Kazimierza Gancarz w 1 r. śm., Jerzego, Malwinę, Zofię, Michała i †† z rodz., Danutę  i  Józefa Gołąb, Jana Kołodziejskiego, Marię Górny, Damiana Skoczyńskiego, Władysława  Śpiewaka, Andrzeja Golonkę, Stanisława Szczerbika, Kazimierza Móll, Teresę Janik, Anielę Chmielewską, Krystynę i Mieczysława Góreckich, Gabriela Malec, Janinę, Annę i Wojciecha Mieszczak, Mariannę i Wojciecha Włodarczyków, Annę Polak, Halinę Semik, Agatę Szczerba, Helenę Kurowską, Janinę, Teofila, Romana i Piotra Orszulików, Tadeusza i Elżbietę Sułków, Józefa Glembin oraz †† z ich rodzin, Jana i Irenę Tarnawa, Annę Groszek, Helenę Hiet, Genowefę Sobieszek, Antoniego Kaczorka, Tadeusza Tyc

27 czerwca – sobota 

   7.00 – za †  Monikę, Stefanię i Stanisława Paczkowskich 

   8.00 – za †† Władysławę i Antoniego Stach oraz Salomeę i Jana Dąbek 

   8.00 – za †† Zofię i Franciszka Kastelików  

S 8.00 – za † Józefa Jasiak

  18.00 – za †† Zygmunta, Zdzisława i Zofię Kupczyk oraz Stanisława Klisia  

28 czerwca – 13 Niedziela Zwykła

    6.00 – w int. parafian 

    7.30 – w int. Piotra, Aleksandry, Zuzanny i Hanny z podz. za otrzym. łaski i prośbą zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

    9.00 – w int. Marii z ok. 88 rocz. urodz. z podz. za otrzymane łaski i prośbą zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB  

  10.30 – w int. Marii i Jana w 30 rocz. ślubu z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.                                                                                                                  

S10.30 – w int. Justyny w 40 rocz. urodzin z podz. za otrzym. łaski i prośbą zdrowie i Boże bł. 

               po mszy chrzest 

  12.00 – w int. Andrzeja i Sabiny w 10 rocz. ślubu z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.  

  17.00 – w int. Jana i Bartłomieja w 70 i 7 rocz. urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB  

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk