Intencje Mszalne

Intencje mszalne 2019.09.15

15 września – 24 Niedziela Zwykła

6.00 – w int. parafian 

7.30 – w int. Jacka i Magdaleny w 10 r. ślubu z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł..

9.00w int. Agaty i Andrzeja w 25 r. śl. oraz s. Filipa z podz. i pr. o zdr i Bożą op dla rodz.

9.00 – w int. Haliny z ok. 70 urodz. z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. 

9.00 – za † Alberta Krzempek – greg.

10.30 – w int. Mateusza z ok. 3 urodz. z podz. za łaski i pr. o zdr, Boże bł. i dary Ducha Św.

10.30 – w int. Kamila w 20 ur. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. i dary Ducha św.

12.00 – Roczki: Natalia Borowska  po mszy chrzest   

17.00 – w int. Marii z ok. 64 r ur. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdr i Bożą opiekę

17.00 – w int. członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

 

16 września – poniedziałek Wspomn. Św. męczen. Korneliusza, pap i Cypriana, bpa

7.00 – za † Roberta Koniora w 3 rocz. śmierci od żony Weroniki z rodziną

7.00 – za † Andrzeja Kocemba

7.00† Jana Kowalczuk od bratowej z dziećmi

8.00 – za †† Wandę i Stanisława Wojtas

18.00 – za †† Teresę Waluś, męża i syna w 18, 32, 26 rocz. śmierci

18.00 – za † Alberta Krzempek – greg.

17 września – wtorek 

7.00 – za †† Jana i Genowefę Sewruk

7.00 – za †† Marię i Urszulę Jaworskie

7.00†Tadeusza Zawadzkiego od żony i dzieci

8.00 – w int. Anny i Jana z podz. za łaski i pr o zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Św. 

8.00 – za † Alberta Krzempek – greg. 

18.00 – za † Halinę Kaczmarzyk od męża

18.00 – za †† z rodz. Król i Ładkowskich

18 września – środa – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

7.00 – za † Michalinę Ciężadlik w 1 rocz. śmierci 

7.00 – za † Ryszarda Kreczkowskiego od sąsiadów Korzeń i Wróbel

7.00 – za † Andrzeja Kuźmę od syna z rodz. 

8.00 – za †† Stanisława, Antoniego, Mieczysława i Janusza Demianiuk

18.00 – w int. Barbary i Grzegorza z ok. 35 rocz. ślubu i 60 urodz. Barbary z podz. za  łaski i pr o zdrowie, Boże bł. i opiekę MB

18.00 – za † Urszulę Sikora w 2 rocz. śmierci 

19 września – czwartek

7.00†Annę Gawor w 5 r. śmierci od męża z rodz.

7.00 †† Stanisława i Marię Wilk z rodzicami

8.00 – za †† Krzysztofa i Stanisława Kaliszów, Tomasza Jakubca

8.00 – w int. pielgrzymów do MB Piekarskiej i ich rodzin z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

18.00 – Papieskia intencja misyjna

18.00 – za † męża Franciszka Szoblik, braci, siostry i rodziców z obu stron 

20 września – piątek – wspomn św. męczen Andrzeja Kim Taegon, prezbit, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

7.00 – za † Irenę Siwek    

7.00 – za † Halinę Gajny od męża Janusza

8.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jana Pietraszko, brata Czesława oraz †† z rodz. 

15.00 – do Miłosierdzia Bożego w int. czcicieli

18.00†Edwarda Studnickiego od żony Danuty

18.00 – za † Stefana Byszko w 27 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodzinami

18.00 – za †† Wandę, Jana i Stanisława Magdów oraz Henryka Pawłowicza

 

21 września – sobota – Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

7.00 – za †† Józefa i Rozalię Adamaszków

7.00 – za † Hildegardę Kulka w 13 rocz. śm.

8.00† Antoninę Pietraszko w 9 rocz. śmierci

8.00†Irenę Rębacz od sąsi Szwed z rodz.

8.00 – za † Władysława Łukasika 

18.00 – w int. Agnieszki i Henryka z ok. 45 rocz. urodz. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Św.

 

22 września – 25 Niedziela

6.00 – w int. parafian

7.30 – w int. Stanisława z ok. 55 rocz. urodzin z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł.  

9.00 – w int. ks. Proboszcza z ok. im z podz. i pr o zdr i Boże bł. oraz op MB od AKatolickiej i parafian 

9.00 – w int. Urszuli i Stanisława z ok. 40 rocz. ślubu z podz. i pr o zdr i Boże bł. dla całej rodz.

10.30 – w int. Elżbiety i Marka z ok. 10 rocz. ślubu z podz. i prośbą o zdr i Boże bł. dla całej rodziny

10.30 – w int. Piotra i Agnieszki w 1 rocz. ślubu z podz. i pr o zdr i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej

12.00 – w int. Małgorzaty i Marka z ok. 7 rocz. ślubu z podz. i pr o zdr i Boże bł. dla całej rodz.

17.00 – w int. Barbary i Aleksandra z ok. 50 r. śl z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla rodz.  

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk