Intencje Mszalne

Intencje mszalne 2019.05.26.

26 maja – Niedziela – 6 Niedziela Wielkanocna
6.00 – w int. parafian
7.30 – w int. Edwarda i Anny w roczn. ur. i im. podz za łaski i pr. o zdrowie i Bożą opiekę
9.00 w int.Mai,Michała i Anny,Krzysztofa i Roberta z mamą podz.i pr.o zdr.Boże bł. dary Ducha Św.
9.00 – w int. Kazimiery z ok. 91 ur. podz. i pr. o zdr, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
10.30 w int. Joanny z ok. 21 ur. podz za łaski i pr. o zdr. i Bożą opiekę oraz dary Ducha Św.
12.00 w int. Małgorzaty,Renaty,Joanny i Sławomira z rodz.podz.i pr.o zdr Bożą op.dary Ducha Św.
po mszy chrzest
17.00 – w int. Anny z ok.60ur.podz.za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

27 maja – poniedziałek
7.00 – za † Stanisława Lach w 9 rocz. śmierci
7.00††HelenęBrunonaKoczor,Andrzeja Kopeć
7.00 – za † Elżbietę Kłysz w rocz. śmierci
8.00††MarięRudolfaSzubert z synami Rudolfem i Kurtem
8.00 – za † Ryszarda Misik w 1 rocz. śmierci
18.00 † Grzegorza Gruszkę od żony i dzieci
18.00† Elzbietę Bizoń od syna Piotra z żoną
18.00w int.Barbary z pr. o zdrowie i Boże bł.

28 maja – wtorek
7.00††EdwardaNycz,Balbinę,Jana iJózefa Michalak
7.00†Renatę Namysłowską od męża i Marii
7.00†DanutęKról od bratowejLucyny z mężem
8.00†AntoninęDuraj odAdama z żoną i córek z rodz.
8.00 – za † Andrzeja Lorenz ~ Bawiec od córki Moniki z rodz.
18.00†† rodziców Rozalię i Józefa Roznerów

29 maja – środa – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
7.00 – za †† z rodz. Krusel
7.00 – za † Krystynę w 1 rocz. śmierci oraz †† z rodz. Kamińskich i Hurych
7.00†ZofięWłodarczyk od Małgorzaty iJadwig Bebek
8.00†JadwigęNoszczyńską2r.śm od c.Monikis.Macieja
18.00 – za †† Joannę i Dominika Wacławek
18.00 – za † Janinę Cetera od Zofii Knyps z rodz. i wnuczki Natalii

30 maja – czwartek – wspomn. św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, patrona diecezji
7.00†KrystynęStruś od Janiny i Floriana Skrzyp
7.00†WładysławaStankiewicz od s.Rafała z rodz
8.00† Mateusza Świerczek w 6r.śm od rodzic
8.00†Floriana Moder od rodz.Polańsk,iMaślak
8.00 – za † Stanisławę Lis od córki z rodz.
18.00 – za † Janusza Myczka i †† z rodz.
18.00†Jana Hetnał od c Magdaleny i Henryka

31 maja– piątek – Święto Nawiedzenia NMP
7.00 – do Opatrzności Bożej w int. Mieczysława z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł.
7.00 – za †† Stefanię i Ignacego Zielasko
7.00 – za †† Zbigniewa Maja, Paulinę Jopek i Hannę Borek z mężem
7.00 – za † Janusza Pogorzelskiego od pracowników gospodarki magazynowej
8.00 – za †† Bogusława i Franciszka Bronowskich i Annę Gibas
18.00 – zbiorowa za ††: Zofię,Michała,Malwinę,Jerzego i †† z rodz.,Mariana Dublankę, Piotra Żur,Zygmunta Szczepaniec, Mariana Kawczak, Danutę Król, Karola Oczko, Irenę Rębacz, Marcina Szostka, Piotra Legutko, Elżbietę i Tadeusza Sułek, Jana i Irenę Tarnawa, †† z rodz. Sułków i Zduniaków, Annę Groszek, Genowefę Sobieszek, Helenę i Marcina Fiet, Józefa Droździk, Teresę i Aleksandra Pastuszków, Jana Hetnał, Gertrudę Mateja, Michalinę Hankus, Floriana Moder, Wiesława Bieńko, Herminę Herzyk, Edwarda Żelichowskiego, Ryszarda Kreczkowskiego, Joannę Topolską, Aurelię Kąkol, Zofię Antonowicz, Wiesława Słotę, Tomasza Górnego, Marię Kubicę, Adama Błach, Stanisława Gram, Józefa Kamińskiego, Krzysztofa Świerkosz, Marię Gwizdoń, Benedykta Folek, Błażeja Graff, Marcina Król, Annę Poparda, Elżbietę Bizoń, Annę Gołąbek, Gertrudę Koziołek, Janinę Cetera, Helenę Bieniek, Marcina Nowickiego, Teresę Wieczorek, Agnieszkę Gąsiorowską, Stanisławę Lis, Walentego Bukowca, Stanisława Żuromskiego, Krystynę Jachaniak, Władysławę Hańderek, Zbigniewa i Piotra Magdów, Mieczysława, Kazimierza i Jana Piórowskich
S 18.00 – za † Stefanię Zagrodnik od rodz. seniorskiej z Koła Seniora „Aleksander”

1.06.– sobota – wspomn św. Justyna, męczen.
7.00 – za †† Anielę i Marię
7.00† Andrzeja Mojeścik w 16 rocz. śmierci
8.00 – w int. wynagrodzenia Najśw. Sercu Maryi za zniewagi popełnione przeciw Jej Dziewictwu
8.00†AnnęBrzeźny9 r.śm od męża i dzieci z rodzin
8.00††Zofię i BolesławaKurdek,Bronisławę, Wiesława i Piotra Kopacz, Jerzego Rędział oraz †† z rodz.
8.00†Michalinę Hankus od czł.Żyw. Różańca
18.00 – za †† Wandę, Jana i Stanisława Magda oraz Henryka Pawłowicza

2.06.– Niedziela – Wniebowstąpienie Pańskie
6.00 – int. parafian
7.30 – w int. Heleny z ok. 95 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.
7.30 w int. Stefana w 70 rocz. urodzin z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.
9.00 w int. Marka w 31 urodz. z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.
10.30w int. Jacka i Moniki w 25 r. śl podz. za łaski i pr. o zdr. i Boże bł. dla całej rodziny
12.00 – w int. Ireneusza i Bogusławy z ok. 20 rocz. ślubu. oraz Łukasza z ok. 13 urodz. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.
po mszy chrzest
17.00 w int. Agnieszki z ok. 40r.ur.podz. za łaski i pr o zdr i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk