Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 2019.05.26

W czasie dzisiejszego nabożeństwa o 16.30 przed wieczorną Mszą św., prócz wyrazów wdzięcz-ności i szacunku, chcemy pielęgnować modlitwę za wszystkie matki z racji ich święta, w odpowiedzi na ich ku nam miłość i poświęcenie. Nabożeństwa majowe w naszym kościele: w ostatnich dniach miesiąca: do piątku przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.30. Zapraszamy serdecznie do uczestnic-twa!
Dziś w Bielsku-Białej „Marsz dla Życia” w Katedrze rozpocznie Msza św. o godz. 14.00. O godz. 15.00 przemarsz do Parku Słowackiego, gdzie na zakończenie piknik rodzinny. Zachęcamy do uczestnictwa!
W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje. W Polsce noszą one nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się zwykle do przydrożnych krzyży. Kościół modli się o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. Msze św. o godz. 8.00 w naszej parafii rozpoczynać będziemy procesją do Krzyża Jubileuszowego, a następnie sprawować:
– w poniedziałek – W okresie zasiewów
– we wtorek, – O uświęcenie pracy ludzkiej
– w środę – Za głodujących.
Obchody liturgiczne tygodnia:
a) w środę, 29 maja – wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy,
b) w czwartek, 30 maja – wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, patrona na-szej diecezji,
c) w piątek, 31 maja – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu kończymy ma-ryjne nabożeństwa majowe
d) w sobotę, 1 czerwca – wspomnienie św. Justyna, męczennika. W tym dniu modlimy się za wszystkie dzieci z racji przypadającego ich święta. W tym dniu przypada pierwsza sobota miesiąca, oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
Od piątku, 31 maja, rozpoczynamy czas modlitewnej Nowenny przed uroczystością Zesłania Du-cha Świętego, która obchodzona będzie w niedzielę, 9 czerwca.
Wyjazd na Pola Lednickie z naszej parafii w nocy z piątku na sobotę (31/1.06.).Zgłoszenia jeszcze osobiście u ks. Tomasza. Zachęcamy i zapraszamy młodych na wyjazd!
W sobotę w godzinach dopołudniowych obchód chorych i seniorów parafii z posługą sakramen-talną. Prosimy o zgłoszenie adresów tych osób w zakrystii po Mszy św. lub kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Ks. Janusz z powodu wyjazdu odwiedzi chorych w piątek, 31.05. Ks. To-masz, również z powodu wyjazdu na Lednicę z młodzieżą, odwiedzi w swoim rejonie chorych w so-botę, 8.06.
Za tydzień, 2 czerwca, przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu odbędzie się coroczna diecezjalna pielgrzymka ku czci Św. Jana Sarkandra na Kplicówkę
w Skoczowie. O godz. 10.30 z kościoła św. Piotra i Pawła w Skoczowie wyruszy procesja na szczyt Kaplicówki, gdzie sprawowana będzie Msza św., koncelebrowana także przez nowo wyświęconych kapłanów naszej diecezji.
W przyszłą niedzielę, kolekta na potrzeby parafii.
W środę o godz. 18.30 KIK zaprasza do bielskiej katedry na kolejną katechezę dorosłych nt. Siedmiu grzechów głównych. Katechezy prowadzi ks. dr Lucjan Bielas.
Rok Świętego Melchiora Grodzieckiego ogłoszony przez Sejmik Śląski w naszej diecezji będzie miał wyraz w pielgrzymowaniu do Koszyc 12 października 2019r. Szczegółowy program przy zapi-sach oraz na plakatach gablot. Wpłata zaliczki przy zapisach osobiście.
W naszym mieście trwa XVII Festiwal Muzyczny Vivaldiego. Szczegółowy program na plakatach gablot. W naszym kościele koncert 21 czerwca o godz. 16.00.
Polecamy lekturę prasy katolickiej ze stolików za ławkami w kościele.
Cieszmy się błogosławieństwem Bożym – owocem uczestnictwa w Ofierze Zbawienia.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk