Intencje Mszalne

Intencje mszalne 2019.03.03

3 marca – 8 Niedziela Zwykła
6.00 – w int. parafian
7.30 – w int. Leszka i Jadwigi w 45 rocz. ślubu z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodz.
9.00 – w int. Justyny, syna Marka i wnuczki Mai z ok. urodz. i imienin z podz. i prośbą o zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Św.
9.00 – w int. Zofii o Bożą pomoc w trudnej sytuacji życiowej
10.30 – w int. Krystyny z ok. 80 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.
12.00 – w int. Julii i Gabriela z ok. 15 i 9 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.
17.00 – w int. Józefa i Szymona z ok. 70 i 40 urodz. z podz. i prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże bł.

4 marca– poniedziałek – święto św. Kazimierza, królewicza
7.00 – za † Stanisława Maciążka od sąsiadów z klatki
7.00 – za † Bogusławę Sterniczuk
7.00 – za †† Kazimierza Kot, Krystynę i Jerzego Pietrasik
8.00 – za †† Julię, Wiktora, Marię i Jana
18.00 – w int. Rycerzy i czcicieli św. Michała Archanioła i ks. Opiekuna
18.00 – za † Julię Babiuch od wnuczki Beaty z rodz.

5 marca – wtorek
7.00 – za †† Kazimierza Pałys od rodz. Rodycz
7.00 – za †† z rodz. Trzyna, Staszczak i Pałys
7.00 – za † Marię Bem od sąsiadów
8.00 – za † Kazimierza Bodzek
8.00 – za † Danutę Król od syna Artura
18.00 – za † Herminę Graban w 4 rocz. śmierci od męża i córek
18.00 – za † Reginę Suchą – Pielechaty od wnuka Marcina z rodz.

6 marca – środa – Popielec
7.00 – za † Mariana Dublankę od córki z rodz.
7.00 – za † Gertrudę Mateja od córki Jadwigi z rodz.
8.00 – za † Józefa Kubicę od Grażyny i Tadeusza Leśniak
9.00 – za †† Mariannę, Władysława, Zbysława, Krzysztofa i †† z rodz. Wojciechowicz
16.30 – za † męża Włodzimierza Budzerewicza w 1 rocz. śmierci od żony z dziećmi
18.00 – za †† Albinę w rocz. śmierci i męża Leopolda Olmów
18.00 – za † Krystynę Herma od męża

7 marca – czwartek
7.00 – za †† Wojciecha i Franciszkę
7.00 – za † Wandę Pawłowską od rodz. Wasilewskich
8.00 – za †† Emilię, Władysława i Kazimierza Świeżych, Emanuela Janik i Danutę Drabek
8.00 – za † Władysławę Rusiecką od córek z rodz.
18.00 – o powołania kapłańskie i zakonne
18.00 – za † Danutę Jakubiec od szwagra Łukasza z rodz.

8 marca – piątek
7.00 – za † Halinę Szydłowską od sąsiadów z bloku
7.00 – za † Wandę Pawłowską od sąsiadów z I klatki
7.00 – za †† Helenę i Józefa Łukasików
7.00 – za † Marcina Król od siostry z rodz.
8.00 – za †† Zygmunta, Barbarę i Arkadiusza Cofalików
18.00 – za †† wypominanych
18.00 – w int. Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych, Papieża i Ojczyzny

9 marca – sobota
7.00 – za † Mariannę Taube od wnuka Szymona z żoną
7.00 – za † Irminę Koczwara od syna Jacka i córki Agaty
8.00 – za † Franciszka Sadlik, rodziców z obu stron i †† z rodz.
8.00 – za † Kazimierę Polak
8.00 – za † Kazimierza Pałys od Barbary i Józefa Przybyłów
8.00 – za † Anielę Szczelina od rodz. Madejów
18.00 – za †† rodziców Eugeniusza i Teresę Dziemaszkiewicz 26 i 5 od córek Barbary i Krystyny z rodz.

10 marca – 1 Niedziela Wielkiego Postu
6.00 – w int Krystyny z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.
7.30 – w int. parafian
9.00 – w int. Łukasza z ok. urodz. i jego rodziny z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.
10.30 – w int. Krystyny w 67 rocz. urodz. i imienin z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB
12.00 – w int. Marzeny i Andrzeja oraz syna Tomka z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.
12.00 – w int. Tymoteusza z ok. 5 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.
13.15 – chrzty
17.00 – w int. Agnieszki z ok. 18 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Św.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk