Intencje Mszalne

Intencje mszalne 2018.09.30

30 września – 26 Niedziela Zwykła
6.00 – w int. parafian
7.30 – w int. Małgorzaty i Bogusława w 35 rocz. ślubu z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. całej rodziny
9.00 – w int. Marii i Władysława z ok. 47 rocz. ślubu z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.
10.30 – w int. Michała z ok. imienin z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Św.
10.30 – w int. Doroty i Bogdana w 22 rocz. ślubu oraz Karola i Kingi w 20 i 10 urodz. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.
12.00 – w int. Ireny i Franciszka Nowak w 50 rocz. ślubu z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.
po mszy chrzest
17.00 – w int. Joanny i Marcina Niemczyków w 8 rocz. ślubu z podz. i prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Najśw.dla całej rodz. od rodziców

1 października – poniedziałek – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
7.00 – za † Katarzynę Dąbrowską
7.00 – za † Edwarda Kowalskiego od Teresy z rodz.
7.00 – za † Stanisława Krowiaka od żony
8.00 – za †† Antoninę i Jana Mielczarek, Władysława i Mariannę Ucińskich, Irenę i Bolesława Rachwał
18.00 – w int. Rycerzy i czcicieli św. Michała Archanioła i ks. Opiekuna
18.00 – za † Genowefę Stańco od sąsiadów Wanat

2 października – wtorek – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
7.00 – za †† Irenę i Jerzego Ślosarczyk
7.00 – za † Monikę Żebranowicz w 11 rocz. śmierci
7.00 – za † Krystynę Paluch od rodziny Hajek i Marii i Marii Czechowicz
8.00 – za † Antoniego Gandor w 16 rocz. śmierci
S 8.00 – za † Józefa Handerskiego od sąsiadów z IV klatki
18.00 – za † Danutę Gołąb od syna Tomasza z rodz.
18.00 – za †† Wandę, Jana i Stanisława Magdów oraz Henryka Pawłowicza

3 października – środa
7.00 – za † Jadwigę Mamroł w 3 rocz. śmierci od męża i syna z rodz.
7.00 – za † Herminę Polak od chrześniaczki Agnieszki z rodz.
7.00 – za † Floriana Moder
8.00 – za †† Stanisławę i Mirosława Mętel w 2 i 31 rocz. śmierci
18.00 – za † Ryszarda Łach od rodz. z Wiśniowej
18.00 – za † Krystynę Paluch od sąsiadów z ul. Spółdzielców 50

4 października – czwartek – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
7.00 – za † Edytę Rzyman od Agnieszki i Ewy
7.00 – za † Tadeusza Zwolińskiego od rodz. Wizner
8.00 – za †† rodziców Bronisławę i Jana Kut, brata Maksymiliana i siostrę Stanisławę z mężem
8.00 – za † Krzysztofa Kuzawińskiego od siostry Marty
18.00 – o powołania kapłańskie i zakonne
18.00 – za † Stefana Byszko w 26 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodz.

5 października – piątek – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
7.00 – za † Marię Siwiec od Agaty i Łukasza
7.00 – za † Antoninę Cykman od koleżanek i kolegów z Miejskiego Domu Kultury w B-B
8.00 – za † Wojciecha Staszczyka i rodziców z obu stron od żony i córek z rodzinami
16.30 – w int. dzieci szkolnych
18.00 – za † Jana Czaudernę w 14 rocz. śmierci, rodziców i teściów
18.00 – za † Jadwigę Gąsowską od syna Krzysztofa

6 października – sobota
7.00 – za † Helenę Jarząb w 7 rocz. śmierci z mężem i rodzicami z obu stron
7.00 – za † Tadeusza Pawlus od sąsiadów
8.00 – w int. członków Żywego Różańca i ks. Opiekuna dziękując za otrzym. łaski z prośbą o ducha gorliwości w modlitwie różańcowej, by przemieniła nasze rodziny, naszą parafię i całą Ojczyznę
8.00 – w int. uczestników pielgrzymki do Piekar dziękczynno – błagalna
8.00 – za † Juliana Suskiego z żoną i rodzicami
8.00 – za † Mieczysława Górę
18.00 – za † syna Artura Salon i †† z rodz.

7 października – 27 Niedziela Zwykła
6.00 – w int. parafian
7.30 – w int. Anny z ok. 64 urodzin z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę
9.00 – w int. Walentego z ok. 89 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.
9.00 – w int. Wioletty i Rafała z ok. 2 rocz. ślubu z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.
10.30 – w int. Anny z podz. i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę
12.00 – w int. Barbary i Alojzego oraz Beaty i Pawła w 44 i 20 rocz. ślubu z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.
12.00 – w int. Szymona z ok. 4 rocz. urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę
17.00 – w int. Leokadii z ok. urodz. z podziękowaniem za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk

Zostaw komentarz