Ogłoszenia

Ogoszenia duszpasterskie 2018.11.04

Bóg zapłać za ofiary dzisiejszej kolekty specjalnej na potrzeby parafii.
Dziś o godz. 16.15 w naszym kościele modlitwa za zmarłych, polecanych w wypomin-kach, o godz. 17.00 Msza św. wieczorna. Zmarłych wspominanych z wypominek polecać bę-dziemy o godz. 17.15 w modlitwie różańcowej – zapraszamy codziennie przed wieczorną Mszą św.
Zachęcamy do zyskiwania jeszcze do 8. listopada odpustu zupełnego za zmarłych /pod zwykłymi warunkami/ przy nawiedzeniu cmentarza i modlitwie, choćby tylko myślnej za zmarłych.
W liturgii tygodnia:
– w piątek, 9 listopada – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest kościołem katedralnym Biskupa Rzymu i głową wszystkich kościołów świata.
– w sobotę, 10 listopada – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Ko-ścioła.
Dla Rycerstwa Św. Michała Archanioła 5. listopada o godz. 18.00 Msza św. Po Mszy św. spotkanie modlitewne grupy w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci w salkach katechetycznych.
Spotkania młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w piątek,
9 listopada: dla klas III Gimnazjum o godz. 18.45 rozpoczęcie w kaplicy Miłosierdzia Bożego, po czym spotkania w grupach, a dla klas VIII szkół podstawowych również w kaplicy Bożego Miłosierdzia o godz. 19.00.
W przyszłą niedzielę, 11 listopada, w 100. Rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w naszym kościele o godz. 14.00 koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył będzie Ks. Biskup Ordynariusz Roman Pindel. Wezmą w niej udział – jak co roku – przedstawiciele władz Miasta i wszystkich środowisk Bielska-Białej. Po Mszy św. w orszaku tradycyjny prze-marsz na Cmentarz Wojskowy przy ul. Saperów na Osiedlu Wojska Polskiego, gdzie przy udziale Kompanii Honorowej odbędzie się Apel Poległych z modlitwą za zmarłych. Zaprasza-my do uczestnictwa.
W przeddzień, 10. Listopada, w ramach obchodów Rocznicy, jak ogłaszaliśmy w na-szym kościele o godz. 17.00 będzie miał miejsce koncert, w czasie którego usłyszymy „Sym-fonię Niepodległości” Sebastiana Perłowskiego w wykonaniu Chóru i Śląskiej Orkiestry Sym-fonicznej. Z tego powodu Msza św. o godz. 18.00 w sobotę zostanie odprawiona w Kaplicy Miłosierdzia Bożego. Za utrudnienia – przepraszamy. Obchodom patronuje Prezydent Biel-ska-Białej i Biskup Bielsko-Żywiecki.
Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych w niedzielę, 11 listopada o godz. 15.30 na Mszy św. spotykają się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia z opiekunem, ks. Krzysztofem.
W sobotę, 17 listopada zapraszamy na spotkanie po wieczornej Mszy św. to jest oko-ło godz. 19.00 wszystkich członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej na probostwo.
W kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia od wtorku, 6.listopada przyjmujemy rezerwacje intencji mszalnych za zmarłych na przyszły rok kalendarzowy. Prosimy o roz-tropne zachowanie równowagi i rozsądne zrozumienie, że nie wszyscy mogą być przyjęci
w jednej chwili…
Zachęcamy do lektury prasy ze stolików w kościele. W związku ze zbliżającą się Rocz-nicą Niepodległości w prasie wiele treści społecznych i patriotycznych
Błogosławieństwem ubogaceni kształtujmy codzienność po chrześcijańsku, jak ucz-niowie Chrystusowi.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk

Zostaw komentarz