Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie II NIEDZIELA ADWENTU 2018.12.09

Bóg zapłać wszystkim, którzy włączają się dziś w pomoc materialną Kościołowi na Wschodzie, przez ofiarę do puszek przy drzwiach naszej świątyni. Wciąż płyną stamtąd nowe wiadomości o nieszczęściu wojny i prześladowań.
Dziś po południu w naszym kościele ze względu na kolędę jedynie Msza św. o 17.00. Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynamy o godz. 14.00, a w dniach powszednich o 15.00. Po-rządek kolędy na stronie internetowej, w gablotach…
Codziennie w naszym kościele „roratnie” msze św. z przesłaniem dla dzieci o 6.30, dla młodzieży w piątki o godz. 18.00, a dla dorosłych w środy o18.00.
W liturgii tego tygodnia:
– we czwartek, 13 grudnia – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy,
– w piątek, 14 grudnia – wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
Bractwo Trzeźwości we wtorek wyprasza trzeźwość Narodu: na różańcu o 17.15, Mszy św. o 18.00 i adoracji Najświętszego Sakramentu do 20.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
Spotkanie Formacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w środę, 12 grudnia po Mszy św. wieczornej w kawiarence EMAUS w budynku katechetycznym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !
Czwartek, 13 grudnia, to Dzień Modlitwy w Intencji Ofiar Stanu Wojennego. Wypra-szamy zmarłym niebo, poranionym uleczenie, a sprawcom przebaczenie. Dziś wiemy już na pewno, że decyzja o wprowadzeniu „stanu wojennego” została podjęta przez Rodaków prze-ciwko Rodakom. I wiemy, że przyniosła wiele krzywd i niesprawiedliwości. Stąd decyzja Episko-patu Polski i odpowiedzialnie troszczących się o jedność Polaków o ustanowieniu tego Dnia. Zapraszamy do modlitwy!
Rekolekcje ewangelizacyjne dla uczniów klas 8-ych w ramach przygotowania do Sakra-mentu Bierzmowania odbędą się od 14-go do 16-go grudnia. Rozpoczęcie w piątek po wieczor-nej Mszy św. o 18.45 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapraszamy wszystkich kandy-datów!
W budynku katechetycznym możemy zaopatrzyć się w opłatki wigilijne, świece Wigilij-nego Dzieła Pomocy Dzieciom, kartki i inne drobiazgi związane z chrześcijańską tradycją bożo-narodzeniową. W ciągu tygodnia możemy to uczynić w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia.
Fundacja DRACHMA zaprasza na Warsztaty Pisania Ikon od 14 – 18 stycznia 2019r. przy ul. M.Reja 18 w Bielsku-Białej od godz. 9.00 do 15.00 z przerwą na posiłek. Warsztaty prowadzi Beata Bodzioch, absolwentka ASP w Krakowie oraz Studium Duchowości. Warsztaty są odpłat-ne.
Za wsparcie materialne szczególnie dzieł charytatywnych podejmowanych przez parafię wobec potrzebujących oraz funkcjonowania z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy ser-deczne podziękowanie Kierownictwu Sklepu „Ratuszowy” oraz Państwu Niemczykom. Bóg zapłać za wielkoduszność i hojność darów serca !
Szkoła Podstawowa nr 6 zaprasza po Mszach św. na kiermasz ciast, którym chce wspo-móc Fundację „Pola Nadziei”.
Kawiarenka Emaus zaprasza w swoje progi po Mszach św.
Prasa katolicka do naszej dyspozycji w kościele na stolikach za ławkami. Zachęcamy do lektury – choćby dla pogłębienia przeżycia adwentowego przygotowania na przyjście Zbawicie-la.
Bożym błogosławieństwem jesteśmy obdarowani na czekający nas czas obowiązków ty-godnia i przedświątecznej krzątaniny.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk

Zostaw komentarz