Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 2022.09.18

Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, dlatego modlimy się i wspie-ramy materialnie ofiarą do puszek przy wejściach do kościoła diecezjalne radio Anioł Beski-dów. Dzień obchodzimy pod hasłem „Słuchanie uchem serca”. Prośmy za ludzi mediów i o umiejętność z nich korzystania dla nas.
O godz. 12.00 dziś w naszym kościele Msza św. zamówiona przez kibiców BKS „Stal” Bielsko w stulecie powstania klubu sportowego. Więcej szczegółów na plakacie. Po południu o 16.30 zapraszamy na nabożeństwo i po nim Mszę św. o 17.00.
We wtorek, 20 września wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
W środę, 21 września, święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza Członków i zainteresowanych na spotkanie formacyjne do kawiarenki Emaus 21 września po wieczornej Mszy św.
W czwartek po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego w budynku katechetycznym. Prosimy o zabranie egzemplarza Nowego Testamentu. Na spotkanie zapra-sza opiekun, ks. Tomasz.
W piątek, 23 września—wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera. Wieczorem
o godz. 19.00 w kościele spotkanie kandydatów do bierzmowania. Prosimy, by zaintereso-wani potraktowali je obowiązkowo.
W sobotę, 24 września – święto Rocznicy poświecenia kościoła katedralnego w Bielsku-Białej. Chłopców ze szkoły podstawowej zapraszamy w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla kandydatów na nowych ministrantów w najbliższą sobotę o godz. 9.00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.
Osoby Niewidome i ze znaczną wadą wzroku na spotkanie niedzielne 25 września
o godz. 10.00 w kaplicy Sióstr de Notre Dame przy ul. Schodowej obok Katedry zaprasza opiekun ks. Krzysztof. O godz. 9.30 adoracja eucharystyczna.
W przyszłą niedzielę, 25 września odbędzie się nasza coroczna pielgrzymka parafialna do Matki Bożej Kalwaryjskiej. O godz. 7.15 wyjazd autokarów spod kościoła, o 9.00 Rozpoczęcie „Dróżek” przy kaplicy „U Rafała”, od 12.00 Droga Krzyżowa przy stacji „U Piłata”. Na zakończenie pielgrzymki, o godz. 14.00 Msza św. w Bazylice. Główną intencją tegorocznego pielgrzymowania jest dziękczynienie za naszą świątynię, której 40 Rocznica Poświecenia przypada w dn. 24 października br.
Parafialny Klub Kulturalny zaprasza na wyjazd na Morawy w dniach 14 do 16 paź-dziernika. Zapisy i szczegóły w kancelarii parafialnej. Są też jeszcze miejsca na pielgrzymkowy wyjazd do Grecji od 6. do 11 listopada . Zapisy również w kancelarii.
Dziękujemy serdecznie Różom Żywego Różańca za troskę o czystość kościoła i prace
z tym związane. Prosimy Apostolstwo Dobrej Śmierci o podjęcie dyżuru czystości od ponie-działku po wieczornej liturgii w kościele.
W czwartek, 6 października o godz. 19.00 na probostwie spotyka się Parafialna Rada Duszpasterska – zapraszamy serdecznie wszystkich jej członków.
Prosimy o spojrzenie na plakaty gablot gdzie m. in. o Tygodniu z Ewangelią. Prasa katolicka czeka na czytelników na stolikach za ławkami w kościele – polecamy jej lekturę.
Po przedłużonej przerwie wakacyjnej zaprasza dziś w swoje progi do południa kawiarenka Emaus na domowe ciasto przy herbacie lub kawie.
Błogosławieństwo Boże niech spocznie na wszystkich dobrych zamiarach i podejmo-wanych dziełach czekającego nas tygodnia.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk