Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – 2022.03.06.

Bóg zapłać za ofiary dzisiejszej kolekty na potrzeby parafii. Bóg zapłać także za hoj-ność ofiar w ubiegłą niedzielę i środę dla Ukrainy. Dziękujemy Kierownictwu sklepu „Ratu-szowy” za zbiórkę darów w naszym imieniu. Wartość wszystkich przekroczyła 30 tys. zł.
Fakt przyjęcia uchodźców wraz z podaniem ich liczby oraz dokładnego adresu zakwaterowania należy zgłosić do Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej: tel.:734-176-648, adres
e-mail: biuro@caritas.bielsko.pl. Chodzi o utworzenie bazy danych.
Zapraszamy dziś na Gorzkie Żale z rozważaniem pasyjnym o godz. 16.00 i Mszę św. wieczorną o godz. 17.00. Rozważania pasyjne w tym roku poprowadzi nasz ks. Mirosław.
Spotkanie Rycerzy św. Michała Archanioła rozpocznie się w poniedziałek, 7 marca Mszą św. o godz. 18.00. Dalsza część spotkania po Mszy św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego
w budynku katechetycznym.
Formacyjne spotkanie comiesięczne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w środę, 9 marca po wieczornej liturgii w kawiarence Emaus budynku katechetycznego.
Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza od czwartku 10 marca po wieczornej liturgii na Nowennę do Św. Józefa. Po Nowennie w czwartek spotkanie formacyjne w budynku katechetycznym.
Wieczorna Msza św. o 18.00 w piątek, 11 marca w intencji Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych – grupa zaprasza na modlitwę.
Nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poście: Droga Krzyżowa dla dzieci – piątek, godz. 16.00, dla dorosłych – piątek, godz. 8.30 i 17.15. Gorzkie Żale – jak dziś, w niedziele o 16.00.
Spotkania dla bierzmowanych: 11 marca 2022 – godz. 16.30 – SP nr 1 klasy 8 a b c,
godz. 18.45 – SP nr 1 klasy 8 d e f
18 marca 2022 – godz. 16.30 – SP nr 36 klasy 8 a b c
godz. 18.45 – SP nr 36 klasy 8 d e f
25 marca – godz. 16.30 – SP nr 6 klasy 8 a b c d
godz. 18.45 – SP Primary step, uczniowie innych szkół.
Spotkanie comiesięczne osób ze związków niesakramentalnych z formacyjną nauką w niedzielę 13 marca o godz. 15.30 na Mszy św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego w budynku katechetycznym.
W przyszłą, drugą niedzielę Wielkiego Postu, 13 marca, modlitwą wspieramy misyjne dzieło Ad gentes. W tym roku mobilizuje ono do zadumy nad geniuszem misyjnym kobiety.
Za tydzień gościć będziemy ks. Piotra Schorę, odpowiedzialnego za bielskie hospi-cjum salwatoriańskie. Ofiarą do puszek przy drzwiach wejściowych do kościoła pomożemy w funkcjonowaniu Hospicjum Św. Kamila w Bielsku-Białej, które opiekuje się dotkniętymi cho-robą nowotworową, szczególnie będących w terminalnym okresie choroby.
Piesza Pielgrzymka do Łagiewnik Diecezji Bielsko-Żywieckiej pójdzie od 30 kwietnia do 3 maja Zapisy trwają od 6 marca do 3 kwietnia 2022. W naszym mieście: w parafii J.Ch. Odkupiciela Człowieka na Os. Karpackim lub Narodzenia NMP w Lipniku. Przy zapisie wpłata 70,- zł na cele organizacyjne. Można zapisywać się też za pomocą internetu na stronie piel-grzymki: www.faustyna.bielsko.pl. Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa!
Dziękujemy Członkom PKK „Beczka” za dyżur czystości w kościele przez miniony ty-dzień. Prosimy, by dyżur podjęli członkowie Akcji Katolickiej.
Czytajmy katolicką prasę, w której znajdziemy naprawdę cenne teksty nie tylko o bie-żących wydarzeniach rzeczywistości nas otaczającej, ale pogłębienia i umocnienia we wierze. Prasa na stolikach za ławkami.
Błogosławieństwo Boże wyznacza kierunek naszych kroków wielkopostnych ku wiel-kanocnym Świętom.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk