Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – 2021.12.26.

Składka dziś na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. Zapraszamy na nabożeństwo popołudniowe o 16.30 w intencji narzeczonych, rodzin, wdów… Po nim Msza św. o 17.00.

W poniedziałek, 27 grudnia – święto św. Jana, apostoła i ewangelisty.

We wtorek, 28 grudnia – święto Świętych Młodzianków, męczenników. Na Mszę św.
o godz. 8.00 zapraszamy najmłodszych – po niej krótka adoracja przy żłobku i błogosławieństwo specjalne dla dzieci i niemowląt.

W piątek, 31 grudnia – ostatni dzień starego roku. Dziękczynienie za miniony rok
z proboszczowskim sprawozdaniem duszpasterskim, powierzenie się Bożej opiece na nowy rok, na nabożeństwie zakończeniowym Starego Roku w piątek o godz. 17.00. Po nabożeństwie Msza św. na zakończenie roku o godz. 18.00.

Odpust zupełny zyskuje każdy, kto spełni zwykłe jego warunki i w tym dniu odmówi publicznie hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.

W sobotę, 1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. w porządku niedzielnym. Jest to także Dzień Modlitwy o pokój na świecie, a jednocześnie pierwsza sobota miesiąca, kiedy czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Nie będzie w tym dniu nabożeństwa popołudniowego przed wieczorną Mszą świętą o godz. 17.00. 

W przyszłą niedzielę, 2 stycznia, kolekta na potrzeby parafii. 

W obecnej sytuacji, w której wielu parafian przeżywa wątpliwości i obawy o swoje zdrowie i życie podjęliśmy decyzję w sprawie spotkań kolędowych i wybrali formę, by maksymalnie zachować zasady bezpieczeństwa sanitarnego, a jednocześnie umożliwić wspólną modlitwę, zyskanie błogosławieństwa i kontakt duszpasterski. Od poniedziałku po Świętach chcemy zaprosić Parafian na kolędowe spotkania eucharystyczne, o godz.19.00.·Zaznaczamy na wstępie, że gdyby dla kogoś udział we Mszy św. niemożliwy był w terminie wyznaczonym, może to uczynić w innym, wyznaczonym dla innego rejonu terminie. Oczywiście liczymy na obecność i zapraszamy wszystkich mieszkańców, ale jeśli dla kogoś niewykonalne, serdecznie zapraszamy przynajmniej „delegata” rodziny. Oto proponowane terminy:

27.XII. poniedziałek – mieszkańcy Osiedla Wojska Polskiego, ulic I AWP i Spółdzielców,

28.XII. wtorek – mieszkańcy Osiedla Wojska Polskiego, ul. Dyw. Kościuszkowskiej
i ul. Czwartaków,

29.XII. środa – mieszkańcy Osiedla Kopernika, mieszkający przy ul. Jesionowej i ulicach od strony Os. Wojska Polskiego,

30.XII. czwartek – mieszkańcy Osiedla Kopernika, mieszkający przy ul. Jesionowej i ulicach w stronę Os. Piastowskiego, w stronę ogródków działkowych,

Wszystkie terminy poznamy z plakatów w gablotach lub „Gazetki Parafialnej”. Parafianie, którzy życzą sobie odwiedzin kapłańskich w swoich mieszkaniach /np. by poświęcić nowe mieszkanie, czy dom/ proszeni są o uzgodnienie takich spotkań bezpośrednio z księżmi.

Dziękujemy młodzieży za prace nad czystością naszego kościoła. Prosimy o podjęcie dyżuru w poniedziałek wieczorem Parafialny Klub Kulturalny „Beczka”.

Jak co roku w przedsionkach kościoła będziemy mogli w Nowy Rok w czasie między celebracjami nabyć wydanie paulistowskie „Ewangelii na codzień” – zachęcamy do zaopatrzenia się.

Zachęcamy do trwania w łasce uświęcającej i pełnego uczestnictwa we Mszach św.

Błogosławieństwo mszalne niech nam pomaga w wypełnieniu posłania, by nieść pokój i radość „ludziom dobrej woli”.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk