Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 2020.04.26

Dzisiejsza, 12. Niedziela Biblijna, a zarazem 4.Narodowe Czytanie Pisma Św. pomaga nam odkryć wielkość Pisma św.—daru Bożego Słowa dla Ludu pielgrzymującego w świecie. Rozpoczynamy Tydzień Biblijny, w którym Kościół mobilizuje nas jeszcze bardziej do codziennej lektury biblijnej, pomagającej nam odkryć swoją tożsamość w świetle Bożego Objawienia, zapisanego w Biblii.

Wspominamy w najbliższym tygodniu:

W środę, 29 kwietnia – święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.

W piątek, 1 maja – wspomnienie dowolne Św. Józefa rzemieślnika. Modlimy się
o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy, pamiętamy o tych, którzy pracę utracili. Na ten dzień Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy, dotyczącej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych 

Rozpoczynamy w piątek maryjne nabożeństwa majowe. W kościele będziemy je odprawiać pół godziny przed wieczorną Mszą św. Polecać będziemy Matce Bożej prośbę
o pokonanie pandemii, a także o życiodajny deszcz, byśmy mogli uniknąć klęski suszy i głodu. Ponieważ nie wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w nabożeństwach w świątyni, zachęcamy do łączności modlitewnej w mieszkaniach.

W sobotę, 2 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, przeniesiona ze względu na przypadającą 3-go maja niedzielę wielkanocną. Msze św.
w naszym kościele o godz. 7.00, 8.00, i 18.00.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i czcimy Niepokalane Serce Maryi Panny.

W przyszłą niedzielę modlimy się w intencji emigracji polskiej. Rozpoczniemy też Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Składka przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

Daleko nam do „normalności”, ale ufamy, że rozpoczęliśmy do niej powrót. Dotyczy on także życia naszej parafii i sposobu komunikowania się, m. in. przez „Gazetkę Parafialną”.

Podstawowa sfera życia – liturgia: Wiemy o przepisach, które ograniczają ilość uczestniczących w nabożeństwach w naszym kościele do ok. 100 osób /małą rezerwę mamy w kaplicy Miłosierdzia Bożego/. W pierwszej kolejności taką możliwość winniśmy stworzyć zamawiającym intencję, a następnie będziemy liczyć na zrozumienie w świetle przykazania miłości bliźniego w ewentualnych sytuacjach konfliktowych. Policja informuje, że obecność na zewnątrz kościoła jest też zakazanym „uczestnictwem w zgromadzeniu”. Wewnątrz kościoła winniśmy zachować odległości i także być w maskach w czasie liturgii. Zdejmujemy je przyjmując Komunię św., zasadniczo „na rękę”. Do spowiedzi św. prosimy umówić się, najlepiej telefonicznie – księża są do dyspozycji praktycznie przez cały dzień.

Kancelaryjne, konieczne sprawy załatwiają księża również zasadniczo w godzinach urzędowania kancelarii.

W dalszym ciągu najbardziej aktualne wiadomości parafialne możemy znaleźć na stronie internetowej lub w przykościelnych gablotach.

Polecamy lekturę katolickich czasopism, które znajdziemy na stolikach przy drzwiach wejściowych.

Błogosławieństwo Boże nas umacnia w trudnym czasie wyzwań i doświadczeń walki
z pandemią koronawirusa, klęską suszy…

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk