Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 2020.04.05.

Pierwszym słowem, do jakiego jesteśmy zobowiązani jest słowo wdzięcznego BÓG ZAPŁAĆ! Zawieramy w nim wdzięczność wobec wszystkich, którzy w ostatnim czasie, ale szczególnie w dniach tego nadzwyczajnego okresu życia, które przeżywamy pod dyktando koronawirusa, dają znaki wspólnoty, życzliwości i wsparcia – zarówno duchowego jak i materialnego naszej parafii. Dziękujemy tym, którzy wsparli charytatywne inicjatywy parafialne – zwłaszcza Państwu Niemczykom oraz Kierownictwu sklepu „Ratuszowy”, jak również imiennym oraz bezimiennym ofiarodawcom wspierającym działalność parafii. Nie trzeba uzasadniać jak cenne w obecnej sytuacji jest to wsparcie.

Przed nami największe dni Roku Liturgicznego. Wielki Tydzień, który rozpoczyna dzisiejsza Niedziela Palmowa prowadzi nas przez święte dni, w których wspominamy i uobecniamy najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia. Tym boleśniej odczuwamy ograniczenia ogłoszonego stanu epidemii, że liturgia tych dni jest szczególnie bogata i wymowna. My, kapłani mamy ją celebrować bez fizycznego udziału wiernych. Postaramy się o jej internetową transmisję z naszej świątyni: w Wielki Czwartek Mszę św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, w Wielki Piątek Liturgię na cześć Męki Pańskiej o godz. 18.00 i w Wielką Sobotę Liturgię Wigilii Paschalnej o godz. 20.00. Jesteśmy pewni parafialnej łączności duchowej w tym czasie, choć zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mogą odbierać transmisje, a relacje telewizyjne z pewnością będą technicznie lepszej jakości.

Wobec niemożliwości fizycznego uczestnictwa w liturgii kościelnej, uzupełnieniem pomocy dla nas do czerpania pełnego bogactwa darów łaski, jakie niosą te dni, zachęcamy
i namawiamy do skorzystania z treści modlitw na poszczególne dni Triduum Paschalnego, których teksty znajdziemy w podanych na parafialnej stronie internetowej linkach. Pamiętajmy jednak koniecznie, że pomnożenie darów łaski Bożej uwarunkowane jest naszą wolnością od grzechu śmiertelnego, więc namawiamy najpierw do podjęcia aktu żalu doskonałego, zanim weźmiemy udział, choćby z pomocą mediów, w jakiejkolwiek praktyce wiary.

Jako katolicy nie zapomnijmy o piątkowym obowiązku ścisłego postu, tzn. powstrzymania się od pokarmów mięsnych i ograniczeniu posiłków do jednego sytego i dwóch nie całkiem obfitych. Zachęcamy do powstrzymania się od pokarmów mięsnych także w sobotę do wieczornej liturgii Wigilii Paschalnej, aby „dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Zmartwychwstania” (Konstytucja o Liturgii 110). W Wielki Piątek też rozpoczyna się Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego.

Pewnie w tych nadchodzących dniach wielu z nas przeżyje szczególnie dotkliwie tęsknotę za liturgią. Możemy sobie wyobrazić jakim dramatem dla, z różnych powodów pozbawionych wolności, a zwłaszcza niewinnych, był brak praktyk wiary w tych dniach. Możemy sobie wyobrazić, jak ciężko w tych dniach tym, którzy pozbawieni są kapłańskiej posługi. Niech to wszystko nie tylko nam pomoże docenić to, co zwykle mamy „na wyciągnięci ręki”, ale odkryć, że dla Pana Boga nie ma barier i dystansów – znajdujemy Go w głębi naszych dusz. Odnowienie Przymierza Zbawienia to nie tylko Boża inicjatywa w Chrystusie, ale także odpowiedź człowieka na nią. Tylko otwarte nawróceniem serce Zbawiciel może wypełnić swoją miłością i zwycięskim życiem. Zadbajmy o takie u siebie, jeśli chcemy, by były to dla nas prawdziwe Święta.

Życzmy sobie, byśmy w najbliższych dniach, pomimo braku wielu dostrzegalnych znaków odkrywali bliskość zbawiającego Boga i wierność Jego miłości ku nam.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk