Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 2018.11.25.

Dzisiejsza uroczystość jest Świętem Patronalnym Akcji Katolickiej. Diecezjalne obchody o godz. 16.00 w kościele Najśw. Serca P. Jezusa ze Mszą św. o godz. 17.00 Nabożeństwo popołudniowe ku czci Chrystusa Króla dziś w naszym kościele o godz. 16.30; wieczorna Msza św. o 17.00. Zapraszamy!
Zgodnie z zapowiedzią, dziś przy drzwiach kościoła zbiórka charytatywna uczniów Szkoły nr 13 dla wsparcia Fundacji „Pola Nadziei”. Bóg zapłać w imieniu obdarowanych.
W najbliższy czwartek po wieczornej mszy św. w kawiarence Emaus kolejna katecheza dla doro-słych z cyklu „Czy wiesz w co wierzysz”? Zachęcamy do uczestnictwa.
Od czwartku, 29 listopada przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny po wieczornej mszy św. Rycerstwo Niepokalanej poprowadzi codzienne modlitwy Nowenny /z wyjątkiem soboty i niedzieli – przed mszą wieczorną/. Zachęcamy do uczestnictwa i udziału
w owocach Nowenny.
W piątek, 30 listopada – przypada święto św. Andrzeja, apostoła. Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z klas III Gimnazjum w piątek o godz. 18.45 w kaplicy Miłosierdzia Bożego w budynku katechetycznym
W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie w znaku Jej Niepokalanego Serca.
Odwiedziny chorych naszej parafii: W sobotę, 1 grudnia w godzinach dopołudniowych oraz
w sobotę, 22 grudnia /przedświąteczne/. Następne odwiedziny w pierwszą sobotę lutego. Prosimy zgłaszać adresy w zakrystii lub kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Zadbajmy, by na Święta mogli spotkać się ze Zbawicielem wszyscy, mimo iż kondycja fizyczna nie pozwala im na przyjście do świątyni. Sakramentalnego spotkania z Chrystusem nie zastąpi żadna medialna transmisja choćby z Watykanu, czy największych sanktuariów katolickich!
Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza w sobotę, 1 grudnia na Regionalny Dzień Skupienia do Sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierśćcu. Szczegółowy plan na plakacie informacyjnym w przed-sionku głównego wejścia do kościoła. Zapisy w kancelarii parafialnej z wpłatą 25,00 zł. Wyjazd o 7.45 spod kościoła; powrót ok. godz. 16.00.
W przyszłą niedzielę, 2 grudnia, rozpoczyna się okres adwentu i nowy rok liturgiczny. W tę nie-dzielę, pierwszą w miesiącu, składka specjalna na potrzeby parafii, szczególnie ogrzewanie w okre-sie zimowym.
Spotkanie organizacyjne wyjeżdżających na pielgrzymkę do Japonii w marcu przyszłego roku odbędzie się we czwartek, 6 grudnia po wieczornej Mszy św. ok. 18.45 w kawiarence EMAUS w bu-dynku katechetycznym.
PKK Beczka zaprasza na pielgrzymkę do Panewnik i na Jasną Górę oraz do Muzeum Śląskiego
w Katowicach w sobotę 19 stycznia 2019 r. Szczegóły na stronie internetowej i na plakacie. Zapisy
w kancelarii parafialnej.
Od dzisiejszej niedzieli możemy zaopatrzyć się w Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy, opłatki wi-gilijne i inne drobiazgi związane z chrześcijańską tradycją bożonarodzeniową: w niedziele w budyn-ku katechetycznym, a w ciągu tygodnia w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia.
Od przyszłej niedzieli – pierwszej Adwentu – w naszej parafii rozpoczniemy duszpasterskie od-wiedziny rodzin – „kolędę”. Porządek zamieszczony jest w gablotach, na internetowej stronie para-fialnej i w dodatku dzisiejszej Gazetki. Będą też roznosili pod poszczególne adresy ministranci po-wiadomienia bezpośrednio przed terminem odwiedzin kapłana.
W najbliższy wtorek i środę od godz. 16.30 składać będziemy mogli artykuły żywnościowe
i środki czystości oraz zabawki na probostwie, skąd przekażemy je dla rodzin dotkniętych wojną na Ukrainie. Dziękujemy wszystkim, którzy włączą się w akcję pomocy.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej ze stolików w kościele.
Cieszmy się błogosławieństwem Chrystusa Króla w budowaniu Jego Królestwa w codzienności.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk

Zostaw komentarz