Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 2018.10.28.

 

Uroczystość dzisiejsza – Rocznicy Poświęcenia Kościoła, przywodzi na pamięć tych, którzy wznosili tak niedawno naszą świątynię z wielką ofiarnością, pokonując niezliczone trudności. Naszą wdzięczność wobec żyjących i zmarłych budowniczych i dobroczyńców kościoła wieńczymy pamięcią przed Bogiem w modlitwie.
Dziś w Kościele 10. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jego hasło brzmi: PAKISTAN przerwać milczenie. Ponad 100 tys. Chrześcijan ginie co roku /co 5 min je-den/, 200 mln. jest brutalnie prześladowanych w 116 krajach, a 350 mln poddanych dyskry-minacji. Pomóc materialnie możemy m. in. przez: SMS „RATUJE” na nr 72405.
Przypominamy o dzisiejszej akcji krwiodawstwa w naszej parafii w godzinach:9.00 – 13.30 przed wejściem głównym do budynku katechetycznego.
Zapraszamy na ostatnie dni października do udziału w Nabożeństwach Różańcowych w naszej parafii: codziennie o godz. 17.15, w uroczystości i niedziele o godz. 16.15.
Dzieci zapraszamy do comiesięcznej spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świę-tych już we wtorek o godz. 16.30.
W czwartek, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w porządku niedzielnym. Po południu jedynie Msza św. o godz. 17.00. Procesje na cmentarze w Kamienicy i Wapienicy o godz. 14.30, a na Cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej Msza św. w kaplicy cmentarnej o godz. 14.00, po niej modlitwa za zmarłych w czasie procesji na cmentarzu. Dbajmy o chrześcijańską kulturę będąc na cmentarzach; także w zachowaniu się dzieci. Zachęcamy do zyskiwania odpustu za zmarłych /pod zwykłymi warunkami/ przy nawiedzeniu świątyni i modlitwie Ojcze nasz, Wierzę oraz w intencji Ojca świętego. Taki odpust zyskamy także przy spełnieniu zwykłych warunków w dniach 2-8 listopada nawiedzając cmentarz
i modląc się choćby tylko w myślach za zmarłych.
W piątek, 2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się o dar nowych powołań do życia konsekrowanego oraz oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
Odwiedziny chorych i seniorów z posługą sakramentalną w sobotę, 4 listopada w go-dzinach dopołudniowych. Zgłaszamy adresy tych osób w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W przyszłą niedzielę, 4 listopada kolekta specjalna na potrzeby parafii.
W Oświęcimiu Droga Krzyżowa w intencji ofiar obozów koncentracyjnych i gułagów w przyszłą niedzielę. O szczegółach informują plakaty.
Na stolikach przy wejściach kościoła – tradycyjnie – pozostawione są formularze „wy-pominek”: jednorazowych lub rocznych, na których możemy wypisać imiona naszych bliskich zmarłych. Za nich będziemy się modlić w pierwszych dniach listopada, a w ciągu roku raz
w miesiącu sprawować Najświętszą Ofiarę i w piątki przed wieczorną Mszą św., odmawiać różaniec . Możemy wypominki składać w zakrystii lub kancelarii.
Nasza biblioteka parafialna w środę, 31 października nie będzie czynna.
W naszym kiosku w budynku parafialnym zaopatrzyć się możemy w znicze nagrobne.
Ze względu na Koncert Niepodległości o godz. 17.00 w sobotę, 10 listopada w ko-ściele prosimy serdecznie, by wszyscy którzy mogą, we Mszy św. niedzielnej wzięli udział 11. listopada, gdyż wieczorna Msza św. sobotnia sprawowana będzie w ciasnej kaplicy. Przepra-szamy za utrudnienia!
Zachęcamy, jak co niedzielę, do lektury prasy katolickiej ze stolików w kościele.
Ubogaceni błogosławieństwem Bożym chcemy wypełniać nasze ziemskie powołanie starając się w codzienności żyć na chwałę Bożą.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk

Zostaw komentarz