Intencje Mszalne

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE

15 sierpnia – Niedziela – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

6.00 – w int. parafian

7.30 – w int. rodz. Polak z prośbą o bł. Boże i opiekę MB

9.00 – w int. Aureli i Pawła z ok. urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

10.30 – w int. Tomasza w 36 rocz. urodz. z podz. i z prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę MB

S10.30 – w int. Aliny i Krzysztofa w 17 rocz. ślubu z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.

12.00 – w int. Barbary i Piotra w 23 rocz. ślubu z podz. i z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.

13.15 – chrzty

17.00 – w int. Zofii w 82 urodz. z podz. i prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej

16 sierpnia – poniedziałek

7.00 – za †† Ignacego i Krystynę w 7 i 5 rocz. śmierci

8.00 – w int. Marii w 16 urodz. z podz. i prośbą o zdrowie, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej i dary Ducha św.

18.00 – za †† Marię i Mariana Michalików

S18.00 – za † Janinę Stępień

17 sierpnia – wtorek – wspomnienie św. Jacka, prezbitera

7.00 – za †† Eugenię i Wojciecha Malinowskich

8.00 – za †† Stanisławę i Józefa Mroczko, Marcelinę i Jana Fabia i †† z rodz.

18.00 – za † Irenę Rębacz w 3 rocz. śmierci

18.00 – za † Joannę Kubieniec

18 sierpnia – środa

7.00 – za † Alberta Krzempek w 2 rocz. śmierci

8.00 – za † Mirosława Walasika

18.00 – za † Mieczysława Szelewskiego w 4 rocz. śmierci z rodzicami z obu stron

S18.00 – za † Andrzeja Strichawkę

19 sierpnia – czwartek

7.00 – za †† Feliksa i Stefana w 1 i 4 rocz. śmierci

8.00 – za †† Iwonę Gargas w 21 rocz. śmierci, Józefa i Marię Gargas, Stanisławę i Stanisława Kozak

18.00 – Papieska int. misyjna

S18.00 – za † Barbarę Stolarzewską

20 sierpnia – piątek – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

7.00 – w int. Heleny z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę oraz za † męża Edwarda Centner

8.00 – za †† męża Józefa, teściów, rodziców i siostrę Danutę

15.00 – do Miłosierdzia Bożego w int. czcicieli

18.00 – za †† Franciszka w 22 rocz. śmierci i Anielę Baran

S18.00 – za † Antoniego Krawczyka

 

21 sierpnia – sobota – wspomnienie św. Piusa X, papieża

7.00 – w int. Agnieszki z ok. 18 rocz. urodz. z podz. i prośbą o zdrowie, Boże bł., dary Ducha Św. i opiekę Anioła Stróża

8.00 – w int. członków Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci

8.00 – za † Bernadetę Biela

18.00 – za †† Krystynę i Jana Kojma

22 sierpnia – Niedziela – 21 Niedziela Zwykła

6.00 – w int. rodz. Kwaśnych z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB

7.30 – w int. Bronisławy w 85 urodz. i imieniny z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł.

9.00 – w int. Marty i Łukasza z ok. rocz. ślubu z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla nich i ich dzieci Jana i Jakuba

10.30 – w int. parafian

10.30 – w int. Marii i Władysława z ok. 50 rocz. ślubu z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.

12.00 – Roczki: Jakub Klimczak

S12.00 – w int. Renaty i Stanisława w 20 rocz. ślubu z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.

17.00 – w int. Jadwigi i Krzysztofa Grzybowskich z ok. 30 ślubu z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę MB dla całej rodz.

O autorze

Krzysztof Bojan