Intencje Mszalne

Intencje mszalne 2021.03.07.

7 marca – III Niedziela Wielkiego Postu

6.00 – w int. parafian 

7.30 – w int. Anny z ok. ur. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB

9.00 w int.Justyny,Marka i Mai z ok.ur.i im z podz.za łaski,pr o zdr,Boże bł.,dary Ducha Św.

10.30w int.Grażyny i Zbigniewa w70ur; Krzysz-tofa w 50ur: podz.za łaski,pr o zdr i Boże bł.

12.00 w int.Krzysztofa w 70ur.z podz.za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB

12.00 – w int. dzieci Danuty o opiekę, Boże dary i błogosławieństwo

17.00 – w int. Eugeniusza z ok. 60 urodz. z podz. za łaski i pr o zdrowie, Boże bł.  

8 marca  poniedziałek 

7.00 – za †† Emilię, Władysława i Kazimierza Świeży, Emanuela Janik i Danutę Drabek

7.00 – za † Marię Pagacz

7.00 – za † Piotra Legutko

8.00 – za †† Józefa, Annę i Stefanię Jurczyk oraz †† z rodz. Jurczyk, Legut i Antosz

18.00 w int.członkówRyc. Niepokalanej

18.00 – za †† Marię w 1 rocz. śmierci i Alfreda Górnych  

9 marca – wtorek 

7.00 – za † Janinę Piotrowską  

7.00 – za † Marka Königa 

7.00 – za † Barbarę Geisler

8.00 – za †† Arkadiusza, Barbarę i Zygmunta Cofalików

18.00 – o trzeźwość narodu

18.00 – za † Irenę Kanię

18.00 – za † Stanisława Warmuz  

10 marca – środa 

7.00 – za † Władysława Śpiewaka

7.00 – za † Marię Strack

7.00 – za † Jerzego Jagodzińskiego

8.00 – za †† Franciszkę, Antoniego, Stefanię, Józefa i Jana 

18.00za † Jana Wiencka, Wiesława Bieniek, braci, siostry i rodziców z obu stron

18.00 – za † Danutę Raczkiewicz

11 marca – czwartek 

7.00 – za † Mirosława Kondrackiego 

7.00 – za † Grażynę Marek

8.00 – za † Apolonię Urbańczyk

18.00 – za † Ryszarda Kreczkowskiego w 2 rocz. śmierci

18.00 – za † Edwarda Żelichowskiego w 2 rocz. śmierci od syna Piotra z rodz.

18.00 – za † Renatę Pawłowską

12 marca – piątek  

7.00 – za † Jerzego Korzeniowskigo  

7.00 – za † Piotra Szpak 

7.00 – za † Agnieszkę Byrdziak

8.00 – za †† Helenę i Józefa Łukasików

18.00 – za †† wypominanych

18.00 – w int. Radia Maryja i Dzieł przy nim powstałych

18.00 – za † Agnieszkę Stachurską

13 marca – sobota 

7.00 – za † Stefanię Kawałek

7.00 – za † Helenę Cichoszewską

8.00 – za †† Krystynę i Jerzego Pietrasików, Kazimierza Kota 

8.00 †† Kazimierza i Józefa Kaczmarczyków

8.00 – za †† Franciszka Krzempka w 30 rocz. śmierci z żoną Anną i †† z rodz.

8.00 – za † Sławomira Tomaszewskiego

18.00 – w int. rodziny z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.     

14 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu

6.00 – w int. Krystyny z ok. imienin z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

7.30 w int. syna Michała o światło Ducha Św.

9.00 – w int. parafian

9.00w int.Marzeny, Andrzeja i Tomasza podz. za łaski,pr o zdr i Boże bł,dary Ducha Św.

10.30 w int. Łukasza z ok. 44 ur podz.za łaski i pr o zdr i Boże bł. dla niego i całej rodziny

12.00 – w int. Tomasza z ok. 18 ur z podz. za łaski i pr o zdr i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

13.15 – chrzty 

17.00 – w int. Moniki w 30 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk