Intencje Mszalne

Intencje mszalne 2020.12.06.

6 grudnia – II Niedziela Adwentu 

6.00w int. Franciszka z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

7.30 – w int. Ryszarda i rodziny z podz.za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB

9.00 – w int. parafian

9.00 – w int. Stanisława Stusek z podz. i prośbą o łaski i Boże bł. oraz zdr na emeryturze

10.30 w int.BarbaryBorodenko z ok.im podz. i pr o zdr i bł,dary Ducha Św.dla niej i cał.rodz

12.00 – w int. Mikołaja z ok. 85 urocz. i imienin z podz. za otrzym. łaski i pr o zdr i Boże bł. 

17.00 – za † Łucję Kozioł – greg.

7 grudnia – poniedziałek – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

7.00 – za †† Krystynę i Bronisława Olmów oraz dziadków

7.00 – za † Marię Szuta 

7.00 – za † Walerię Pala w 23 rocz. śmierci 

8.00 – za † Mikołaja Jędrzejko od rodziny

18.00 – w int. Rycerzy i czcicieli św. Michała Arch. i ks. opiekuna

18.00 – za † Łucję Kozioł – greg.

8 grudnia – wtorek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 – za † Łucję Kozioł – greg.            

7.00 – do Maryi Niepokalanej Oblubienicy Ducha Św. o łaskę wiary, nadziei i miłości dla rodziny

7.00 – za † Antoniego Kurowskiego

8.00 – w int. Ilony i Pawła z podz. i prośbą o zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Św.

8.00 – za † Mariana Pacek

12.00 – Aby Maryja Niepokalana, Róża Duchowa w godzinie łaski udzieliła nam i całemu światu łask potrzebnych do zbawienia

18.00 – o trzeźwość narodu

grudnia – środa 

7.00††Stanisława,MarięWilk w r.śm.i rodzic

7.00†MagdalenęJafernik od Krzysztofa, Beaty i Inki

7.00 – za † Stanisława Czyrnek

8.00 – za †† Helenę i Andrzeja

18.00†ks.Antoniego Bobaka w 7 rocz. śm.

18.00 – za † Józefę Dawiec

10 grudnia – czwartek 

7.00 – za †† Mieczysława, Bolesława z żoną, Pawła i Leokadię Falkiewiczów

7.00 – za † Zbigniewa Wiszniewskiego

8.00††z rodz.Wilk,Sośnierz i Babuchowski

8.00 – za † Józefa Tysler

18.00 – za †† Mariannę i Jana Perkowskich, Józefa Lindert z wnuczką Anią

18.00 – za † Henryka Marka 

11 grudnia – piątek

7.00 – za † Marię Szuta  

7.00 – za † Mariana Wajdzika

8.00 – za † Urszulę Zdeb od Zofii

8.00 – za † Jana Polańskiego w 14 rocz. śmierci oraz †† z rodz.

18.00 – za †† wypominanych 

18.00 – w int. Radia Maryja, TV Trwam i dzieł przy nim powstałych, za Papieża i Ojczyznę 

18.00 † Danutę Zabieglińską od męża i dzieci

12 grudnia – sobota 

7.00 – za † Czesława i Krystynę Handzlik 

7.00 – za †  Janinę i Andrzeja Rosiek

8.00†† Mateusza Zontka, Ludwikę i Stanisława Strzałkowskich oraz rodziców z obu stron

8.00 – za † Irenę Kania  

8.00 – za †† Frydę, Erwina i Wojciecha     

8.00 – za † Kazimierę Przystał   

18.00 – za †† Bronisława, Tomasza i Jacka Szachłowiczów w 7, 14 i 15 rocz. śmierci

13 grudnia – III Niedziela Adwentu

6.00 – w int. parafian 

7.30 – w int. Martyny w 25 urodz. z podz. i pr o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

9.00 – w int. Andrzeja z okazji 50 urodzin z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł.  

10.30 – w int. Bogumiły z ok. 50 urodzin z podz. i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę i bł.

10.30 – w int. Łucji z ok.ur. z podz. za łaski i pr o zdr, Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej

12.00 – w int. Daniela i Justyny z ok.ur. i im z podz. i pr o zdr i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

 13.15 – chrzty 

17.00 w int. HelenyAntonów w 80ur.podz. za łaski i pr o zdr, Boże bł. i opiekę Matki Bożej

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk