Intencje Mszalne

Intencje mszalne – 2020.02.09.

9 lutego – 5 Niedziela Zwykła

6.00w int. parafian 

7.30 – w int. Małgorzaty z ok. 70 urodz. z podz. za łaski i pr. o zdr i Boże bł. oraz łaskę dobrej śmierci

9.00 – w int. Franciszka i Antoniego w 14 i 10 urodz.z podz. i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę oraz dary Ducha Św.

10.30 –w int. Leszka, Liliany i Marleny z ok. urodzi n z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

10.30 – w int. Filipa i Zofii w 12 i 7 urodz. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB

12.00 – w int. Martyny i Karoliny w 16 i 19 ur. oraz Alojzego z ok. ur z podz. za łaski i pr o zdr i Bożą op, dary Ducha Św. i pomyślne zdanie matury

13.15 – chrzty

17.00 – w int. Igora w 18 urodz. z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

10 lutego poniedziałek – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

7.00 – za †† Elżbietę i Michała

7.00† Tadeusza Gruszkę od sąsiadów Kaczmarzyk

7.00 † Stefana Szczepańskiego od rodz. Cul i Jasek 

8.00 – za † Danutę Król od Anny Sapety z rodz.

18.00 – w int. członków Rycerstwa Niepokalanej i ks. opiekuna

18.00 – za † Helenę Łukaszewską od syna z rodz. 

18.00za † Tadeusza Wojtoń od sąsiadów z 9 klatki

11 lutego – wtorek  

7.00 – za † Helenę Lach od bratanicy Haliny z rodz. 

7.00 – za † Romana Gańczarczyka od syna z rodz.

7.00 – za †† rodziców i dzieci z rodz. Surmów

8.00 † Irenę Rębacz od Anieli Piwowarczyk z rodz.

8.00 za † Helenę Cichoszewską od wnuka Michała

15.30 – w int. chorych  

18.00 – o trzeźwość narodu

18.00 – za † Marię Karkulowską od seniorów z klubu „Pegaz”

18.00  † Marię Małysiak od siostry Janiny z dziećmi

12 lutego – środa 

7.00† Marię Magiera od kuzyna Stanisława z rodz. 

7.00 – za † Ludmiłę Lichoń od wnuczki

7.00 – za † Władysława Stankiewicza od sąsiadów

8.00 – za † Petronelę w 4 r. śm i Józefa Jakubiec

18.00† Mieczysława Snopkowskiego w 14 r. śm.

18.00 – za † Krystynę Herma od wspólnoty „Miasto na Górze”

18.00 † Czesława Wojtkowskiego od syna z żoną

13 lutego – czwartek 

7.00 – za † Kazimierza Gancarz od rodz. Dobija  

7.00†Władysława Włodarskiego od siostry Henryki z rodz

8.00 – za †† Cecylię i Tadeusza Byrskich

8.00 – za † Mariannę Rykała – Chachlowską od wnuczki Ewy z rodz.

18.00 – za †† Jana i Mariannę Perkowskich, Józefa Lindert z wnuczką Anią

18.00 – za † Jana Olka w 12 rocz. śmierci od żony 

18.00 – za † Lucynę Gębala od siostrzenicy Magdaleny z rodz.

14 lutego – piątek – święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy

7.00†Grzegorza Szostka od kuzy Wojciecha  z rodz

7.00 – za † Stanisława Horeckiego od siostry Grażyny z rodz.

8.00 – za †† Tomasza i Marię Chełmeckich       

18.00 – za †† wypominanych  

18.00 – w int. Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych 

18.00 – za † Jerzego Dybka od żony Rozalii

18.00 za † Halinę Urbańską od córki Beaty z rodz.

15 lutego – sobota  

7.00 – za † Marka Stasicę od rodz. Węgrzynów

7.00 – za † Ryszarda Pęcikiewicza od bratowej Aleksandry z dziećmi

8.00 – w int. członków Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz ks. Opiekuna

8.00 – za † Czesława Kumorka w 1 rocz. śmierci od żony i dzieci

8.00 – za † Zenona Warcholińskiego w 2 rocz. śm.

18.00 – w int. Sebastiana z ok. 40 urodzin z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

16 lutego – 6 Niedziela 

6.00 w int. parafian

7.30 – w int. Danuty i Wiktora w 40 rocz. ślubu z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz. 

9.00 – w int. Julii z ok. imienin z podz. za łaski i prośbą o Boże bł., wytrwałość i dobrą śmierć

10.30 – w int. Justyny i Mateusza w 30 urodz. z podz. i prośbą o zdr i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

12.00 – Roczki: Ewa Kwilorz, Amelia Kurdziel, Mikołaj Owczarek

12.00 – w int. córki Joanny i wnuczki Aleksandry z ok. urodzin z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

17.00 – w int. Marii Pyter z ok. 80 urodzin z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk