Intencje Mszalne

Intencje mszalne – 2020.01.05

Intencje mszalne

5 stycznia – 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim

6.00w int. parafian 

7.30 – w int Stanisławy z podz. za łaski i pr. o zdr. i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej.

9.00w int. Agnieszki z ok. rocz. urodzin z podz. za otrzym. łaski i pr. o zdrowie i Bożą opiekę oraz pomyślne zdanie egzaminów

10.30 – w int. rodziny Małeckich z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę na cały rok

12.00w int. Genowefy z ok. 90 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę od córek i zięcia.

12.00 – w int. Kuby z ok. 1 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej dla niego i jego rodziców            Ślub:15.00

17.00w int. Weroniki Konior z ok. 70 urodz. z rodz. z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

6.00 w int. Parafian

7.30 w int. Józefa z ok. 80 ur. z podziękow. za łaski i pr. o błogosławieństwo, zdr i op. Bożą

9.00 – w int. Rodziny z podziękow. Za łaski i pr. o błogosł. Boże i opiekę.

9.00 w int. Ludwiki i Stanisława Piętka w 60 r. śl. podzięk za łaski, pr o zdr. op.Matki Bożej

10.30w int. Filipa w 9ur z podziękow za łaski, pr o zdr, bł Boże i dary Ducha Św.

12.00 – w int. Zuzanny w 15 ur podziękow za łaski, pr.o opiekę, bł Boże i dary Ducha Św.

17.00 – za †† Stanisława Bednarza w 10 r śm.

7 stycznia – wtorek, dzień powszedni

7.00 za † Krystynę Herma od męża i s. Darka.

7.00 – za † Jerzego Dobiję od Elżbiety i Marii.

7.00†WładysławęHańderek od s.Marka, rodz

8.00 – za † Józefa Chmurę 6r. śm.od żony i dzieci

8.00 – za + Elżbietę Wandzel od Ewy 

18.00 – za †† Józefę Turek w 50r śm od c. Doroty

8 stycznia – środa – dzień powszedni

7.00 – +Jana Kowalczuka od rodz. Baradziej

7.00 + Danutę Król od cheśnicy Pauliny z rodz 

8.00+Marię Wisła od sąs. Goleszowskiej 4 int.

18.00 – za + Zofię Giza w 12 r.śm.

9 stycznia – czwartek – dzień powszedni

7.00 za † Tadeusza Zawadzkiego od żony i dz.

7.00†WładysławęRusiecką od Janiny z rodz

8.00 †Annę Ślimak w 1 r śm.

8.00†Franciszka Żywczak

18.00 – w int. Beaty,Janiny i Barbary z podzięk za łaski, pr.o zdr,bł i opiekę Matki Bożej 

10 stycznia – piątek 

7.00 – za † Władysławę w 16r śm,Edwarda i Janusza Hałat 

7.00 – za † Janinę i Antoniego,++z rodz.

8.00 – za †† Marię Nowak od sąs ul.Spółdzielc. 14

18.00 – za †† wypominanych

18.00 † Krzysztofa Rogalę

11 stycznia – sobota dzień powszedni

7.00 za † Mariana Kawczak od s.Barbary z mężem

7.00 – za † Zdzisława Bawiec od c.Krystyny, sMironisława z rodzinami 

8.00  za + Annę, Jana, Stefana Chodyna 

8.00 – za †Jerzego Śliwiany.

8.00†Bogumiłę Sporek w 1 r.śm.

18.00 – w int. Joanny w 25 r.ur.z podz. za łaski i pr o zdr i Boże bł, dary Ducha Św.

5 stycznia – Niedziela 

6.00 – w int. Agnieszki dziękczyn. błagalna 

7.30 –za parafian

9.00 –  w int. Niny i Aleksandra w 8 i 2 r ur. z podziękow.za za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej

10.30 –  w int. Franciszka z podziękow. Za łaski, pr. O dalszą opiekę i błogosławieństwo.

12.00 – w int. Joanny i Dariusza Krzempek w 20 roczn. ślubu z podziękow. za łaski i pr. o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej.

13.15 Chrzty

17.00 – w int. Stanisława i Aleksandry w 70 i 18r. ur. podz za łaski i pr o zdr, opiekę i błogosław. Boże.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk