Intencje Mszalne

Intencje mszalne 2019.10.27.

27 października – Niedziela – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego

     6.00 – w int. parafian 

     6.00 za † Walentego Hobot – greg.    

     7.30 – w int. Anny i całej rodziny z podz. i prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej oraz za † Edwarda

     9.00 – w int. Tadeusza z ok. imienin z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

     9.00 – w int. rodz. Malarz z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB

   10.30 – w int. Marii z ok. 60 urodz. z podz za otrzym. łaski i prośbą zdrowie i Bożą opiekę  

   12.00 – w int. Hanny i Kuby w 1 i 12 rocz. urodz. z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

 S12.00 – w int. Roberta w 50 rocz. urodzin z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB

   17.00 – w int. Urszuli i Józefa w 47 rocz. ślubu z podz za otrzym. łaski i prośbą zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodz.

28 października – poniedziałek – święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

   7.00 – za †† Romana, Marię i Stanisława Polańskich 

   7.00 – za † Tadeusza Gruszkę od Edyty Helfer i Sylwii Dudek

   7.00 – za † Walentego Hobot – greg.          

   8.00 – za † Tadeusza Miarkę w 17 rocz. śmierci od córki Krystyny z rodz.

  18.00 – za †† Martę Ziarkowską, Janusza i Bogdana Gustowiczów w 10 rocz. śmierci 

S18.00 – za †† Teresę i Aleksandra Pastuszków od wnuczek    

29 października – wtorek 

     7.00 – za †† Helenę i Andrzeja Duraj

    7.00 – za † Marię Nowak od sąsiadów z ul. Spółdzielców 14

    7.00 – za † Walentego Hobot – greg.         

    8.00 – za † Helenę Kaczmarczyk 

 S 8.00 – za † Karola Oczko od wnuków Macieja i Jakuba z rodz.   

   18.00 – za † Czesława Kumorka od siostry z synem   

   18.00 – za † córkę Renatę Piłaś w 3 rocz. śmierci od mamy i rodziny  

30 października – środa 

   7.00 – za † Eugenię Baścik od wnuczki Grażyny z rodz.

   7.00 – za † Ryszarda Golińskiego z rodzicami Bronisławą i Józefem 

   7.00 – za † Herminę Herzyk od syna Jana z rodz.    

   8.00 – za †† Tadeusza i Janinę Wołoch oraz †† z rodz.

  18.00 – za †† Władysławę i Teofila Mieszczak oraz †† z rodz. Siudak i Nykiel    

S18.00 – za †† Janinę i Władysława Szpak od Zbigniewa Gieruta z rodz.    

  

31 października – czwartek 

   7.00 – za † Mariana Kubieniec w 7 rocz. śmierci  

   7.00 – za †† Zygmunta i Kazimierza Wróblewskich

   8.00 – za †† Janinę, Bronisława i Juliana Leszczewicz oraz Anielę i Franciszka Moc         

 S8.00 – za †† Jana, Annę i Martę Chybickich 

  18.00 – za †† rodziców Franciszkę i Józefa oraz brata Edwarda Płonków 

  18.00 – za †† Marię Szot w 9 rocz., Barbarę i Kazimierza Kubiców w rocz. śmierci    

                                                                                                                                                                                                                     

1 listopada – piątek – Uroczystość Wszystkich Świętych

   6.00 – w int. parafian

    7.30 – za †† Stanisława, Antoniego, Mieczysława i Janusza Demianiuk

    9.00 – za †† Józefa Lindert z wnuczką Anią, Mariannę i Jana Perkowskich

  S9.00 – za †† Apolonię Polak, Alfreda, Antoniego, Bolesława, Benedykta i Roberta  

  10.30za †† Krystynę, Józefa, Stefana, Annę i Michała Pikul

  12.00 – za † Edwarda Nycz oraz Balbinę i Jana Michalak

  17.00 – za †† Annę i Emila Kowalczuk, braci Józefa i Jana i †† z rodz.

2 listopada – sobota – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  

    7.00 – za †† Stanisława w 20 rocz. śmierci, Edwarda, Stefanię i Władysławę Wanat i rodziców z obu stron, †† z rodz. Mieszczak i Niebrój

    7.00 – za †† rodziców Franciszka i Stefanię Lenartów i syna Łukasza             

    8.00 – za †† członków i założycieli Żywego Różańca

    8.00 – za †† Jana Strusińskiego i rodziców z obu stron  

S  8.00 – za † Ewę Leśniak od mamy Heleny  

  18.00 – za † Tomasza Górnego od sąsiadów z ul. Malczewskiego 13   

  18.00 – za †† z rodz. Gizów, Domitrów i Chrobaków    

3 listopada – 31 Niedziela Zwykła

    6.00 – w int. parafian

    7.30 – w int. Haliny i Ludwika Jękal w 50 rocz. ślubu z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodz.

    9.00w int. Sabiny i Andrzeja w 30 rocz. ślubu z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.

   10.30 – w int. Krystyny i Stanisława z ok. 40 rocz. ślubu z podz. i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodz.  

 S10.30 – w int. Anny z ok. 18 rocz. urodzin z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

   12.00 – w int. rodziny z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę oraz w sprawach Panu Bogu wiadomych

   17.00 – w int. Sylwii z ok. 39 urodz. z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł.  

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk