Intencje Mszalne

9 Niedziela Zwykła

3 czerwca – 9 Niedziela Zwykła

6.00 – w int. Jadwigi z ok. urodz. z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

7.30 – w int. Ireny i Urszuli w rocz. urodzin z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

9.00 – w int. Zuzanny z ok. 17 urodz. i jej rodziców z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

10.30 – int. parafian

S10.30 – w int. Stefana i Janiny w 44 rocz. ślubu z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodziny

12.00 – w int. Barbary i Piotra w 20 rocz. ślubu oraz Lidii i Tomasza w 18 i 15 urodz. z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

12.00 – w int. Anny i Mariana z ok. 51 rocz. ślubu. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.

po mszy chrzest

17.00 – w int. Zenona z ok. 69 rocz. urodz. z podz. za wszelki łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

 

 

4 czerwca – poniedziałek

7.00 – za † Marię Siwiec od siostry Zofii

7.00 – za † Antoninę Wlaźlak od córki Marii i wnuczki Sylwii

7.00 – za † Krystyną Kuwik od sąsiadów z ul. Konopnickiej 26

8.00 – za †† Olgę, Juliana, Edytę, Zbigniewa i Wiesława Polak

18.00 – w int. Rycerzy i czcicieli św. Michała Arch. i ks. opiekuna

S18.00 – za † Jana Pająk

 

5 czerwca – wtorek

7.00 – za †† Stefanię i Jana Matlak oraz Annę Bindę

7.00 – za †† Wiktorię i Franciszka Syrek oraz †† krewnych i znajomych

7.00 – za † Adama Andrzejewskiego

8.00 – za †† Hildegardę, Leopolda i Annę Fencel

S 8.00 – za † Cecylię Lech od wnuka Dawida z rodz.

18.00 – za †† Marię, Jana i Andrzeja Dziedziców

18.00 – za † Józefa Bakalarskiego od sąsiadów

 

6 czerwca – środa

7.00 – za † Eugeniusza Kanię w 8 rocz. śmieci i rodziców

7.00 – za † Marię Siwiec od Lidii i Stefana Barglik

7.00 – za † Henrykę Chrobok od córki Iwony z rodz.

8.00 – za † Ryszarda Łach od chrześniaka

18.00 – za †† rodziców Józefa i Zofię Milewiczów w 18 i 13 rocz. śmierci

S18.00 – w int. Joanny i Rafała Szymkowiaków o Boże pocieszenie w smutku po śmierci córeczki Leny od babci Mery

 

7 czerwca – czwartek

7.00 – za †† z rodz. Pałys, Patrzyk i Gurbowicz

7.00 – za † Józefa Pysz od sąsiadów z IV klatki

7.00 – za † Ewę Boguta od sąsiadów z ul. Wadowickiej

8.00 – za †† Stefanię i Edmunda Kusowskich

18.00 – o powołania kapłańskie i zakonne

S18.00 – za †† Antoniego Frydel i rodziców

 

8 czerwca – piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.00 – za † Edwarda Szatanika w 1 rocz. śmierci od córek Joanny i Małgorzaty z rodzinami

7.00 – za † Mieczysławę Lisowską

7.00 – za † Małgorzatę Śpiewak od córki

8.00 – za †† Franciszka i Annę Krzempek, syna, córki, zięciów, wnuka i †† z rodz.

18.00 – za †† wypominanych

S18.00 – w int. Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych, Papieża i Ojczyzny                                                    

 

9 czerwca – sobota – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

7.00 – za † Romana Wojkowskiego od Bronisława i Elżbiety Kubiczek

7.00 – za †† Józefę i Czesława Orłowskich

8.00 – za † Zbigniewa Bech od teściów w 1 rocz. śmierci

8.00 – za † Edwarda Szatanika w 1 rocz. śmierci od żony

S 8.00 – za † Mariana Jaszczur od brata Jana

18.00 – za †† Helenę i Stanisława Iżmanowskich oraz rodziców z obu stron

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk

Zostaw komentarz