Intencje Mszalne Parafia

Intencje mszalne 2019.06.02

2 czerwca – Niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

6.00 – int. parafian

7.30 – w int. Heleny z ok. 95 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.

7.30 – w int. Stefana w 70 rocz. urodzin z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. 

9.00 – w int. Marka w 31 urodz. z podz. i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

10.30 – w int. Jacka i Moniki w 25 rocz. ślubu z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodziny

12.00 – w int. Ireneusza i Bogusławy z ok. 20 r. śl. oraz Łukasza z ok. 13 ur. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł.       po mszy chrzest    

17.00 – w int. Agnieszki z ok. 40 rocz. urodz. z podz. za wszelki łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

3 czerwca – poniedziałek – wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy  

7.00 – za †† Marię i Tadeusza Usarz

7.00 – za † Alojzę Nowak w 7 rocz. śmierci

7.00 – za †† Bronisławę i Józefa Wójcików w 40 rocz. śmierci    

8.00 – za † Janusza Pogorzelskiego od Kazimierza Kłaptocz z rodz.

18.00 – dziękczynna za 25 lat działalności Rycerstwa św. Michała Arch. w Polsce z prośbą o dalsze Boże bł. i wszystkie potrzebne łaski i charyzmaty dla rycerzy i czcicieli w zastępach oraz błogosławione owoce Rycerstwa

18.00 † Marię Pankiewicz od synów z rodzinami  

4 czerwca – wtorek 

7.00† Zofię Mikoda od Czł. Żywego Różańca 

7.00 – za †† Stanisława i Genowefę Pieronków, Ludwika i Anielę Kost 

7.00 – za †† z rodz. Pitroń

8.00††Franciszka i Annę Krzempek, ††z obu rodzin

8.00 †† Józefa, Józefę i Teresę Parlej, Ludwikę i Stanisława Mikulców, Pawła Gilmana

18.00 – za †† rodziców Józefa i Zofię Milewiczów w 19 i 14 rocz. śmierci

18.00 – za † Władysławę Hańderek od męża 

 

5 czerwca – środa  

7.00 – za †† z rodz. Wieja 

7.00 – za †† Annę, Wincentego i Jerzego

7.00†Cecylię Lech od syna Stanisława z rodz.

8.00 – za †† Stefanię i Władysława Handzlików z synami Janem i Emilem z żonami     

18.00 †† Mieczysława Szostak i córkę Halinę

18.00†Krystynę Jachaniak od s.Wojciecha z rodz.

6 czerwca – czwartek  

7.00 – za †† Eugeniusza Kanię w 9 r. śm i rodziców

7.00 – †† Eugenię i Wojciecha Malinowskich

8.00 – za † Irenę Lubowską od Marii Ciaciura 

8.00 – za †† Aleksandrę, Józefa i Andrzeja Michalskich, Barbarę Tkaczyk, Mariannę, Franciszka i Eugeniusza Gabryś

18.00 – o powołania kapłańskie i zakonne 

18.00 – za †† Aleksandra i Teresę Pastuszków od syna Piotra z rodz.

7 czerwca – piątek  

7.00† Władysława Stankiewicza od Anny Gołąbek

7.00 – za †† rodziców Marię i Władysława i babcię Rozalię Kubiców

7.00 – za † Józefa Droździk od sąsiadów

8.00 – za †† Emilię i Franciszka Mohl

16.30 – w int. dzieci szkolnych

18.00 – za † Anastazję Olszowską od Elżbiety i Stanisława Czepielik

18.00 – za †† Antoniego i Eleonorę Romowicz, Jerzego i Helenę Czorny

8 czerwca – sobota – wspomnienie św. Jadwigi Królowej

7.00 – za †† Annę Fidler, Adelę Hajduga, Irenę Jadziak i Janinę Solarz

7.00 – za † Tadeusza Syc 

8.00†Stanisławę Marek w 1 r. śmierci od rodziny

8.00 †† Eleonorę Opalską i Ludmiłę Kruziel w 31 i 19 rocz. śmierci od córki i wnuczek z rodzinami

8.00 – za † Edwarda Szatanika od sąsiadów z ul. Jesionowej 5  

18.00 † Zygmunta Klimczaka w 20 rocz. śm.

9 czerwca – Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Św. 

6.00 – w int. parafian

7.30 – w int. Magdaleny w 35 rocz. urodzin z podz. za łaski i pr. o zdr. i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

9.00 – w int. Beaty i Jakuba w 4 rocz. ślubu z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.

10.30 – w int. Justyny z ok. urodz. z podz. i pr o zdr. i Bożą opiekę dla niej i jej rodziny 

12.00 – w int. Damiana w 30 urodz. oraz Kingi i Julii z ok. rocz. urodz. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. 

13.15 – chrzty 

17.00 – w int. Barbary i Stanisława w 80 i 85 urodz. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. 

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk